Vatten- och avloppsarbete på Kerstis väg i Hjärup

VA-verket utför renoveringsarbete på vatten- och avloppsledningarna på Kerstis väg i Hjärup. Arbetet påbörjas onsdagen den 16 mars och kommer att pågå fram till den 31 maj.

Berörda fastigheter är informerade via brev.

Arbetet utförs i samarbete med NCC Constructions Sverige AB.
Har du några frågor kontakta Sven Horndahl 070-201 75 71.