Rektorer och skolledare på prao

– Det är skolans uppgift att förbereda eleverna att så småningom bli vuxna och kunna försörja sig själva och leva ett självständigt vuxenliv, säger utbildningschef Stina Hansson.

En förmiddag i februari genomförde Utbildningskontoret i Staffanstorps kommun en annorlunda aktivitet för sina skolledare. Alla rektorer och förskolechefer var ute och praoade på olika företag i Staffanstorp och jobbade en halv dag på ställen som Hemmakväll, Guldkanalen, Mårtenssons blommor, Staffanstorps kommunfastigheter AB med flera platser.

Framtidstro

– Vi gör detta eftersom det är skolans och rektorernas ansvar att eleverna får kunskap både om vidare studier och vilka möjligheter det finns på arbetsmarknaden med koppling till varje ämne eller arbetsområde i skolan, säger utbildningschef Stina Hansson.

Vi vill att eleverna ska känna framtidstro och lära känna vår kommun. Samverkan mellan skola och arbetsliv är av gemensamt intresse för oss som vill skapa bästa möjliga framtid för våra barn och unga.

Framarbetad plan

Skolledarnas prao är ett led i den plan för studie- och yrkesvägledning och samverkan mellan skola och näringsliv som utbildningskontoret arbetade fram under hösten för att underlätta kontakter mellan de olika aktörerna och säkra ett engagemang dem emellan.

– Meningen är att planen ska bidra till att kommunens ungdomar kan göra sina studie- och yrkesval på ett sätt så att allas förutsättningar och samhällets behov och förväntningar tillsammans skapar den bästa grunden för varje enskild individ att lyckas, säger Stina.

Lust och drivkraft

När lärandet sker i ett sammanhang där arbetslivet är en naturlig del, blir eleverna motiverade och får lust och drivkraft till ett fortsatt lärande och val av yrke.

– Genom att eleverna presenteras för det lokala arbetslivet får de även en positiv bild av sin hemkommun, vilket i sin tur bidrar till en fortsatt utveckling av kommunen och dess verksamhet.

Alla elever erbjuds studie- och yrkesvägledning, enskilt eller i grupp, som syftar till framtidsplanering i samband med val till vidare studier och arbetsliv. Studie- och yrkesvägledningen utgår från elevens behov och förutsättningar och anpassas för att på bästa sätt stödja eleven att gå vidare i sin egen framtida valprocess.

– Även utvecklingssamtalet ska ge eleven möjlighet att ta upp tankar och drömmar om framtiden, för att öka självkännedom och förståelse för samband mellan pågående skolgång och framtida studie- och yrkesval.

Vidgat perspektiv

I undervisningen ingår även att ge eleverna kunskap om olika påverkansfaktorer, till exempel genusperspektiv och sociala och kulturella skillnader som finns i samhället, för att ge ett vidgat perspektiv som kan leda till ett välgrundat val.

– Alla elever, oavsett skolform och tillhörighet, ska genom hela sin utbildning få hjälp i processen med att få kunskap om hur man blir medveten om sig själv, sina behov, intressen och förutsättningar, hur man söker information om utbildningar, praktik och arbetsmarknad, hur man fattar beslut och genomför dem samt hur man tar ansvar för sin egen karriärprocess, avslutar Stina Hansson.

Röster från praon

I studion på Guldkanalen

Sara Svedberg, förskolechef på Önsvala förskola

– Som förskolechef på en musikförskola kändes det naturligt att göra något som hade med musik att göra. Det var roligt att se hur de jobbade på Guldkanalen och lärorikt att se hur arbetsgruppen jobbade, jag kunde se paralleller med vårt arbete här, säger Sara Svedberg.

– Jag fick vara med och lyssna när de sände. De bryter med musik hela tiden, de måste vara väldigt tajmade och avslappnade för att det ska låta bra. Det är ett skapande arbete, de måste hela tiden ha idéer om hur de ska lägga upp sin sändning.

– Att praoa ute i näringslivet ger oss förståelse för hur man har det i andra yrken. Just att vi ska ge våra barn ett entreprenöriellt tänk är jätteviktigt.

På Mårtenssons Blommor

Gudrun Selerud, förskolechef på Annero och Trekantens förskola

På Mårtenssons Blommor står Gudrun Selerud och binder blommor med Bodil Thomasson.

– Vi är ute på uppdrag för att lära känna Staffanstorp. Vi vill få så bra kontakt med näringslivet som möjligt och hjälpa till i kontakterna mellan skolan och företagen. Vi pratar mycket med barnen om omvärldskunskap om vad det finns för olika yrken och arbeten.

– Jag lär mig mycket här som jag kan förmedla till barnen. Hur man kan skapa en affärsidé kring en blomsterbutik, hur man gör med skyltningen för att det ska se snyggt ut. Det här är något jag alltid gillat, jag är blomsterflicka privat så det var på tiden att jag fick lära mig hur man binder en fin bukett, skrattar Gudrun.

På Hemmakväll

Henrik Carnhede, biträdande rektor Hagalidskolan

– Inom skolan arbetar vi med vår yrkesvägledande roll. Vår prao handlar om att skapa ett samarbete mellan kommunen och näringslivet, säger Henrik.

– Jag valde Hemmakväll eftersom det är en plats där eleverna är kunder. Godis och energidryck är populärt så jag har ställt lite frågor kring utbud och Hemmakvälls policy. Vi ser att det påverkar våra elever.

– Det har varit kul, jag har packat upp varor och slagit in i kassan. Jag har privat köpt ½ kilo lösgodis som jag tänker bjuda skolledningen på, avslöjar Henrik.

Text:Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt