Snabb utveckling av Vikhemsområdet

Vikhem Foto och licens: Avitech

Utbyggnaden av Vikhem går framåt med stora steg just nu. På etapp II planeras byggstart av husen under våren. Etapp III och IV ligger i startgroparna.

– Försäljningen av mark och tomter går jättebra. Vi ser ett stort intresse från exploatörer som väntar på att nya etapper på Vikhem ska bli klara nu när området börjar komma igång ordentligt, säger exploateringsingenjör Karolina Gnosspelius på Staffanstorps kommun.

Lekplatsen klar i vår

NCC är just nu i färd med att göra klart de allmänna platserna i etapp II, med VA, bygator, gång- och cykelvägar, ledningar, park och bullerskärm.

– De ska vara klara med detta i maj och då ska också lekplatsen vara färdig att användas. Den är efterlängtad av alla som håller på att flytta in till Vikhem just nu och även av de boende på Önsvala, säger Karolina Gnosspelius.

– I vår öppnas även den efterlängtade cykelvägen då det går att ta sig från Önsvala via en ny enklare väg till skolor och centrum.

Så fort de allmänna områdena är klara i vår kan exploatörerna börja bygga de nya husen. Etappen utgörs av cirka 7,5 hektar mark som Staffanstorps kommun sålt till exploatörerna/ husbyggarna Eksjöhus, Älvsbyhus, Optimala hem och Vikhem Fastighets AB. Totalt ska cirka 80 hus uppföras på Vikhem etapp II i form av grupphus och friliggande hus.

Vikhem III och IV

Även utvecklingen av Vikhem etapp III och Vikhem IV går framåt med stora steg. Delar är utbyggnaden är redan igång. Byggföretaget Veidekke planerar sin första inflyttning i mars/april i år. Det finns ett stort intresse även för fribyggartomterna. Sju är redan sålda och bebyggda och sju har nyligen släppts till försäljning. Det fanns 16-17 intresserade köpare.

– Det är ett jättebra resultat, säger Karolina Gnosspelius. Arkeologerna har hittat exklusiva fynd från en rik boplats på Vikhem under vendeltiden, yngre järnålder mellan folkvandringstiden och vikingatiden cirka 550- 890 e kr. Fynd visar på mycket högt välstånd och klar koppling till Uppåkras järnåldersstad.

– Sedan länsstyrelsens gett tillstånd att gräva ut fornlämningen har vi kunnat ändra en del av planerna, säger Karolina Gnosspelius. Vi fick tidigare inte plantera träd eftersom de kunde förstöra fornlämningarna. Planändringen ger plats till fler byggrätter, men också för en park med större kvaliteter på lekplats och planteringar än tidigare planerat. Parken ska heta Vendelparken. Allra sist på Vikhem väntar etapp V längst österut intill Staffansvallen, men den etappen ligger långt in i framtiden än så länge.

– Vi håller även på att bygga en rondell vid Kronoslättsvägen som ett led att förbättra infarterna till både Vikhem och Staffansvallen. Så det händer mycket på Vikhem just nu.

Samråd

– Samråd för Vikhem IV (som även inkluderar en planändring av delar av Vikhem III) sker under våren, därefter blir det granskning av detaljplanen och efter antagande räknar vi med att kunna fortsätta utbyggnaden av nästa etapp 2017, avslutar exploateringsingenjör Karolina Gnosspelius.

vikhem.nu kan du läsa mer!

Text:Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt