Förebyggande hembesök erbjuds alla 80-åringar

– Vi vill gärna att så många som möjligt tar chansen även om man är pigg och frisk. Det kan vara bra att känna till vilka möjligheter som finns även inför framtiden.

Alla seniorer i Staffanstorps kommun som fyller 80 får ett brev och ett telefonsamtal från vård och omsorg med ett erbjudande om ett hembesök som en förebyggande service och informationsåtgärd. I år gäller det alla födda 1936.

– Det är ett mycket trevligt uppdrag, vissa är jätteglada när vi kommer och en del har förberett sig med frågor, berättar äldrepedagog Katarina Sandberg och samordnare Kjerstin Lindström på Medelpunkten. Besöket är helt frivilligt och tar bara en timme.

– Vi skriver i brevet vad hembesöket innebär och vilken dag och tid vi vill komma, men vi ringer även upp i förväg och frågar om de är intresserade. Är de inte det så erbjuder vi oss att istället sända en mapp med material.

– Många känner sig inte så gamla och avböjer, men vi hade gärna sett att fler tog emot oss. Det kan vara bra att känna till alla möjligheter även om man är helt frisk och pigg och inte behöver hjälp just då.

– Vi vägleder, ger information, råd och stöd. Vi informerar om det sociala livet för seniorer, om Medelpunktens verksamhet, de olika föreningarna för seniorer som man kan söka sig till, tipsar om fallförebyggande åtgärder som att ta bort mattor, se över sladdar, brandskydd, med mera.

– Vi har självklart tystnadsplikt och ingenting dokumenteras utan blir bara statistik, såvida inte särskilda hjälpinsatser sätts in.

Kostnadsfri fixartjänst

– Vi berättar om Handtaget, kommunens fixartjänst som inte alla känner till och där man kan få hjälp med olika fallförebyggande saker, till exempel byta glödlampor, sätta upp gardiner, sätta upp eller byta batteri i brandvarnarna, dra fram spisen, etc. Handtaget är gratis första timman inomhus.

– Det är mycket annat vi också kan tipsa om. Vissa kanske behöver få något åtgärdat i sin bostad för att kunna bo kvar, någon kan behöva ansöka om bostadsanpassning för att till exempel ta bort trösklar, sätta upp ledstänger, bygga om entré- trappan, med mera. Socialnämnderna är enligt lag skyldiga att skaffa sig kännedom om seniorernas förhållanden och behov samt informera om hur kommunerna kan hjälpa till samt vart man kan vända sig. Cirka 80 personer i Staffanstorps kommun fyller 80 år i år och får erbjudandet.

– Vi brukar besöka ungefär hälften, men vi har telefonkontakt med alla. Alla som tackat nej är välkomna att ringa oss senare, när de tycker det börjar bli dags.

Vill du komma i kontakt?

Mejla Medelpunkten eller ring till Katarina Sandberg 046-287 17 98 eller Kjerstin Lindström 0709-35 17 75 alla vardagar kl. 8-12.

Text:Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt