Besök säkerhets-drop-in på Rådhuset i Staffanstorp!

Foto:SmartWater

I entrén på Rådhuset hålls öppet hus på fredag 1 april för de företagare som är intresserade av att ta del av de säkerhetsprojekt som pågår i kommunen för att hålla ner brottsligheten på företagen.

Fredagen den 1 april, klockan 13-14 i Rådhusets entré

Projekten passar dig som har stora företag med många anställda, dyra inventarier, lastbilar, datorer med mera.

De passar också dig som är ensamföretagare och sitter ensam i lokaler. Eller dig som har butik!

Under 2015 har Staffanstorps kommun i samarbete med polis övervakningsbolag arbetat fram projekt som stöd för brottsförebyggande.

Ronderingsprojektet

Ronderingsprojektet har pågått sedan länge och är idag ett väl fungerande inslag i Staffanstorps näringsliv. Här kan man som företagare köpa in sig i den ronderingsverksamhet som finns, där Örestads bevakning ronderar varje dag i kommunen. Tillsammans har man nu nästan täckt hela dygnet med en bil som är stationerad och ronderar endast i Staffanstorps kommun. Paul Abrahamsson ifrån Örestads bevakning finns på plats.

SmartDNA projektet

SmartDNA är projektet som nu har blivit en succé bland Staffanstorps hushåll. Med hjälp av DNA-märkning har man lyckats vända en ökande inbrottstrend till en klart sjunkande trend. Nu finns det möjlighet för företag att märka sina inventarier eller dyrbara gods på samma sätt. Hans Lindblom ifrån SmartWater finns på plats för att informera.

CoProfs

CoProfs är en programvara som fungerar både på Smartphones och på datorn för grannsamverkan. Information om detta kommer finnas i entréen. CoProfs är gratis för företagare i Staffanstorp under en längre testperiod och Business Port har en öppen grupp där ni kan bli medlem, endast för företagare i Staffanstorp! Utöver det kan man skapa sina egna grupper i området där man har sitt företag eller branschvis – vilket som passar just din verksamhet.

På plats finns också Patrik Runesson ifrån Staffanstorps kommun som är ansvarig för det brottsförebyggande arbetet samt kommunpolis Christer Stålhandske.

Business ports webbplats finns mer information om projekten.