Ledningsrenovering i Författarbyn i Staffanstorp

Staffanstorps kommuns VA-verk utför ledningsrenovering av vatten och avloppsledningsnätet i Författarbyn i Staffanstorp. Renoveringen kommer att utföras i flera etapper. Fortsättning på andra etappen i renoveringen kommer att påbörjas i början av april 2016 och beräknas vara slutförd i december 2016.

Vad kommer att utföras i projektet?

Vatten-, spill och dagvattenledningar på huvudledningarna kommer att bytas ut, nya servisanslutningar vid tomtgränsen av vatten-, spill och dag kommer att utföras.

Hela gatubredden kommer att få ny grov asfalt i samband med VA-arbetet, efter cirka ett år när marken har satt sig kommer gatorna att asfalteras med en toppbeläggning.

Följande gator berörs av arbetet i etapp 2

Arbetet kommer att utföras på Rydbergs väg mellan Karlfelts väg och Lenngrens väg, och på Frödings väg mellan Tegners väg och Järnvägsgatan, samt på Heidenstams väg.

Veckobrev kommer att delas ut till berörda fastighetsägare.
Entreprenör för arbetet är VA-gruppen AB.

Vattenleverans kan ha ofarlig missfärgning

Vid omkopplingsarbeten på vattenledningsnätet måste vattnet stängas av, i samband med detta kan vattnet få en kortvarig och ofarlig missfärgning. Undvik om möjligt att tvätta vittvätt direkt efter omkopplingen. VA-verket meddelar i förväg när vattnet kommer att stängas av.

Vi hoppas på ett bra sammarbete mellan entreprenören och de boende, fastighetsägare, näringsidkare och att det inte uppstår några större problem under byggtiden, lite framkomlighetsproblem kommer att inträffa men entreprenören är behjälplig vid t.ex sophämtning med att flytta ut kärlen till sopbilen.

Frågor angående projektet kan ställas till VA-ingenjör Stefan Lundström 046-25 12 67 eller till entreprenören VA-gruppen AB, platschef Bengt Malmgren 0705-45 49 03.

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »