Familjecentralen Paletten HBTQ-certifierad

Ballonger. Foto: Jessica Wilson by Flickr

Den 7 april fick familjecentralen Paletten ta emot sin HBTQ-certifiering av RFSL. Det firades med öppet hus och tårtkalas.

– Vi upplevde att det fanns ett behov, vi har länge pratat mångfald i stort och vi vill att alla ska vilja komma till familjecentralen. Alla ska känna sig välkomna, säger Jennie Andersson, socialrådgivare på Familjecentralen Paletten och socionom inom individ- och familjeomsorgen i Staffanstorps kommun.

Familjecentralen riktar sig till föräldrar och barn och erbjuder mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola samt en förebyggande socialtjänst. Verksamheten är hälsofrämjande, stödjande och förebyggande och drivs av Staffanstorps kommun tillsammans med Region Skåne.

Att vara HBTQ-certifierad betyder att man fått verktyg för att arbeta systematiskt med rättighetsfrågor, likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter.

– All personal på Paletten har gått certifieringskursen och har nu kunskaper så att vi på ett bra sätt kan bemöta alla som kommer till oss, oavsett bakgrund, livsstil eller levnadsförhållanden, berättar Jennie Andersson.

Totalt har ett 30-tal personer inom Staffanstorps kommun och regionen gått HBTQ-utbildningen.

– Även andra personalkategorier inom kommunen och regionen har varit representerade, som specialpedagoger, barnavårdsutredande socionomer, familjebehandlare, skolsköterskor, fritidsledare, handläggare, socionomer i skolan, personal från fältgruppen och vårdcentralen.

RFSL:s utbildning leds av utbildare med bakgrund som folkhälsovetare, sexologer, genusvetare och socionomer. Kursen har finansierats via statsbidrag och har bestått av workshops, värderingsövningar och föreläsningar med fokus på HBTQ-personers livsvillkor och normer i olika diskrimineringsgrunder, etnicitet, ålder och kön samt gett ett historiskt perspektiv över hur lagar och rättigheter förändrats över tid.

– Kursen avslutades med ett prov och därefter varar certifieringen i tre år. Sedan får vi omcertifiera oss för att visa att vi fortfarande håller samma standard, säger Jennie.

HBTQ är en förkortning för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner. RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, grundades 1950 och arbetar lokalt, nationellt och internationellt för att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för HBTQ-personer som för alla andra i samhället.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt