Översyn av kommunens lokala ordningsföreskrifter

Katt med halsband. Foto: Lisbeth Svensson

Utökat koppeltvång för hundar, begränsning av fyrverkerier och skärpta regler mot förtäring av alkohol på offentlig plats är några exempel ur de nya lokala ordningsföreskrifterna som beräknas gälla från 1 maj.

För första gången sedan 1995 har en allmän översyn gjorts av de lokala ordningsföreskrifterna i kommunen. Den nya ordningsstadgan togs av kommunfullmäktige 21 mars och beräknas börja gälla från maj månad i år.

Den innehåller bland annat följande förändringar:

 • Koppeltvånget för hundar utökas från vissa platser som skolgårdar och parkområden, till all offentlig plats inom kommunen utom kom- munens hundrastplatser.
 • En hund eller katt utan koppel måste bära halsband med ID-märkning eller kontaktuppgifter till ägaren.
 • Det blir inte längre tillåtet att använda fyrverkeripjäser utan
  polistillstånd mer än på nyårsafton kl. 18-03. Ett förbud införs mot att använda pyrotekniska varor i närheten av äldreboenden eller platser för äldreboendeändamål, på kyrkogårdar, begravningsplatser, samt Bråhögsbadet och idrottsplatser till exempel Staffans- och Uppåkravallen.
 • Sprit, vin och starköl får inte förtäras på offentlig och allmän plats, utom där tillåten utskänkning erbjuds.
 • För gatumusiker ska krävas tillstånd om musikanten har en medhjälpare som ska gå runt och samla in pengar.
 • Cykel- och mopedåkning får inte ske i Gullåkra motionsspår eller i andra anlagda löp- och motionsspår inom kommunen.
 • Affischer får inte skymma vägmärken och liknande eller vara trafikfarliga på annat sätt. De får inte heller fästas på trafiksignalstolpar eller vägmärkesstolpar.
 • Lastning eller lossning av gods måste ske utan att brandposter, brandsläckningsutrustning och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras och försvåras.

Även tydligare regler för hur markiser, flaggor och skyltar får sättas upp samt för gatuförsäljning, med mera, finns i den nya ordningsstadgan som i sin helhet kommer att finnas tillgänglig här på staffanstorp.se så snart länsstyrelsen godkänt förändringarna.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

7 kommentarer till Översyn av kommunens lokala ordningsföreskrifter

 1. Är assistanshundar undantagna såsom ledarhundar i de nya ordningsföreskrifterna?

  1. Hej Roffe!

   Det som gäller i Staffanstorp står i de lokala ordningsföreskrifterna 17 §.
   De lokala ordningsföreskrifterna hittar du här under punkt 3.1
   https://staffanstorp.se/kommun-och-politik/sa-styrs-kommunen/forfattningssamling/

   Med vänlig hälsning, Lisa Elenström miljöinspektör

 2. Gick detta igenom?
  ”Koppeltvånget för hundar utökas från vissa platser som skolgårdar och parkområden, till all offentlig plats inom kommunen utom kom- munens hundrastplatser.”

  1. Hej Leo!

   Länsstyrelsen upphävde Kommunfullmäktiges beslut om att utöka koppeltvånget för hundar. Andledningen till att Länsstyrelsen upphävde detta beslut var att kommunens föreskrifter inte får gälla omständigheter som är reglerade i ordningslagen eller annan lagstiftning.

   De lokala ordningsföreskrifter som gäller hittar du här https://staffanstorp.se/kommun-och-politik/sa-styrs-kommunen/forfattningssamling/

   Med vänlig hälsning, Lisa Elenström miljöinspektör

 3. Hej,

  Är ovan slutligt spikat? Tänker mest på reglerna ang. fyrverkerier (som är de enda jag hittar i ämnet).

 4. Hej
  Vad jag förstår så har nya regler börjat gälla betr handhavande av hund.
  Min fråga : Kan jag ha min shipmärkta hund gå utan koppel bredvid mig
  när vi promenerar på gång och cykelvägar?
  Med vänlig hälsning
  Arne Svensson

  1. Hej Arne!
   Enligt de lokala ordningsföreskrifterna för Staffanstorps kommun ska hund hållas kopplad inom plats för försäljning, lekplatser, idrottshallar, skolgårdar, inom parkområden samt på begravningsplats och plantering omkring kyrka. Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden. Rent generellt får en hund aldrig, även om inte koppeltvång föreligger, springa lös okontrollerat. Det innebär att hunden ska gå vid sin ägare precis som om den vore kopplad. Vet man även med sig att sin hund är aggressiv ska man självklart hålla denna hund kopplad. När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn
   och adress. För mer information, se vår webbplats under avsnittet om djur.
   Vänligen, Göran Eriksson, Miljöenheten


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »