Översyn av kommunens lokala ordningsföreskrifter

Katt med halsband. Foto: Lisbeth Svensson

Utökat koppeltvång för hundar, begränsning av fyrverkerier och skärpta regler mot förtäring av alkohol på offentlig plats är några exempel ur de nya lokala ordningsföreskrifterna som beräknas gälla från 1 maj.

För första gången sedan 1995 har en allmän översyn gjorts av de lokala ordningsföreskrifterna i kommunen. Den nya ordningsstadgan togs av kommunfullmäktige 21 mars och beräknas börja gälla från maj månad i år.

Den innehåller bland annat följande förändringar:

 • Koppeltvånget för hundar utökas från vissa platser som skolgårdar och parkområden, till all offentlig plats inom kommunen utom kom- munens hundrastplatser.
 • En hund eller katt utan koppel måste bära halsband med ID-märkning eller kontaktuppgifter till ägaren.
 • Det blir inte längre tillåtet att använda fyrverkeripjäser utan
  polistillstånd mer än på nyårsafton kl. 18-03. Ett förbud införs mot att använda pyrotekniska varor i närheten av äldreboenden eller platser för äldreboendeändamål, på kyrkogårdar, begravningsplatser, samt Bråhögsbadet och idrottsplatser till exempel Staffans- och Uppåkravallen.
 • Sprit, vin och starköl får inte förtäras på offentlig och allmän plats, utom där tillåten utskänkning erbjuds.
 • För gatumusiker ska krävas tillstånd om musikanten har en medhjälpare som ska gå runt och samla in pengar.
 • Cykel- och mopedåkning får inte ske i Gullåkra motionsspår eller i andra anlagda löp- och motionsspår inom kommunen.
 • Affischer får inte skymma vägmärken och liknande eller vara trafikfarliga på annat sätt. De får inte heller fästas på trafiksignalstolpar eller vägmärkesstolpar.
 • Lastning eller lossning av gods måste ske utan att brandposter, brandsläckningsutrustning och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras och försvåras.

Även tydligare regler för hur markiser, flaggor och skyltar får sättas upp samt för gatuförsäljning, med mera, finns i den nya ordningsstadgan som i sin helhet kommer att finnas tillgänglig här på staffanstorp.se så snart länsstyrelsen godkänt förändringarna.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.





26 kommentarer till Översyn av kommunens lokala ordningsföreskrifter

 1. Är assistanshundar undantagna såsom ledarhundar i de nya ordningsföreskrifterna?

  1. Hej Roffe!

   Det som gäller i Staffanstorp står i de lokala ordningsföreskrifterna 17 §.
   De lokala ordningsföreskrifterna hittar du här under punkt 3.1
   https://staffanstorp.se/kommun-och-politik/sa-styrs-kommunen/forfattningssamling/

   Med vänlig hälsning, Lisa Elenström miljöinspektör

 2. Gick detta igenom?
  ”Koppeltvånget för hundar utökas från vissa platser som skolgårdar och parkområden, till all offentlig plats inom kommunen utom kom- munens hundrastplatser.”

  1. Hej Leo!

   Länsstyrelsen upphävde Kommunfullmäktiges beslut om att utöka koppeltvånget för hundar. Andledningen till att Länsstyrelsen upphävde detta beslut var att kommunens föreskrifter inte får gälla omständigheter som är reglerade i ordningslagen eller annan lagstiftning.

   De lokala ordningsföreskrifter som gäller hittar du här https://staffanstorp.se/kommun-och-politik/sa-styrs-kommunen/forfattningssamling/

   Med vänlig hälsning, Lisa Elenström miljöinspektör

 3. Hej,

  Är ovan slutligt spikat? Tänker mest på reglerna ang. fyrverkerier (som är de enda jag hittar i ämnet).

 4. Hej
  Vad jag förstår så har nya regler börjat gälla betr handhavande av hund.
  Min fråga : Kan jag ha min shipmärkta hund gå utan koppel bredvid mig
  när vi promenerar på gång och cykelvägar?
  Med vänlig hälsning
  Arne Svensson

  1. Hej Arne!
   Enligt de lokala ordningsföreskrifterna för Staffanstorps kommun ska hund hållas kopplad inom plats för försäljning, lekplatser, idrottshallar, skolgårdar, inom parkområden samt på begravningsplats och plantering omkring kyrka. Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden. Rent generellt får en hund aldrig, även om inte koppeltvång föreligger, springa lös okontrollerat. Det innebär att hunden ska gå vid sin ägare precis som om den vore kopplad. Vet man även med sig att sin hund är aggressiv ska man självklart hålla denna hund kopplad. När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn
   och adress. För mer information, se vår webbplats under avsnittet om djur.
   Vänligen, Göran Eriksson, Miljöenheten

 5. Hej

  Jag hittar inte den nya ordningsföreskriften, bara den gamla på er sajt.
  Var på Internet har ni lagt den ordningsföreskrift som gäller nu?

  Ni är ju enligt kommunallagen skyldiga att ha aktuella lokala författningar på er sajt!

  1. Hej Annette!
   Tack för din synpunkt. I nyheten ovan står i slutet av texten ”den nya ordningsstadgan kommer att finnas tillgänglig här på staffanstorp.se så snart länsstyrelsen godkänt förändringarna.” När länsstyrelsen har godkänt kommunfullmäktiges fattade beslut på ny ordningsstadga byter vi ut den gamla mot den nya här på webbplatsen.
   Ha en trevlig dag, Lisbeth Svensson, Staffanstorps kommun

   1. Hej igen

    Enligt Länsstyrelsen i Skåne har Staffanstorps kommun överskridit sina befogenheter när ni antog den nya ordningsföreskriften. Den nya ordningsföreskriften underkänns alltså av länsstyrelsen i beslut Dnr 213-12640-16.

    Hur kommer ni att meddela kommuninvånarna detta viktiga länsstyrelsebeslut?

    MvH

    1. Hej Annette!
     Länsstyrelsens beslut sitter uppe på kommunens anslagstavla. Vill du ha bilagan kan du ringa kansliet 046-25 14 42. Den gamla ordningsstadgan gäller fram till att den nya är godkänd.
     Med vänlig hälsning Henrik Lethin, Staffanstorps kommun

     1. Hej igen

      Tack för svar. Finns denna kommunala anslagstavla i ngn digital variant?

      Eller vart måste man gå för att se den anslagstavla du nämner? (Hur hittar man dit?)

      Tack på förhand.

      1. Hej Annette!
       Tyvärr så fungerar inte webbdiariet i dagsläget. Anslagstavlan finns på väggen utanför Rådhusets ingång på Torget 1, i Staffanstorp. Försök annars med kansliet så hjälper de dig 046-25 12 21 eller 046-25 14 42.
       Vänligen Lisbeth Svensson, Staffanstorps kommun

       1. Det är ju synd att ni inte har någon webbsida där ni kan skriva det……..eller vänta det har ni ju.
        Ni kan ju börja med att lägga till lite text i just den här nyheten om ni nu inte orkar skapa en ny.

 6. Efter en diskussion med några kommunivånare undrar jag följande:
  Ni definierar inte begreppet ”offentlig plats” när det gäller koppeltvång. Är det hela Staffanstorps tätort, eller endast offentliga platser såsom kring torg, affärer och dyl? Vad gäller exempelvis på gång/cykelbanor och i bostadsområdena?
  //vänligen, Madeleine Svensson

  1. Hej Madeleine!
   Vad som är offentlig plats anges i 1 kap 2 § av Ordningslagen. Exempel på sådana ytor är parker, torg, gång- och cykelvägar och vägar som är klassade som allmän plats i detaljplan.

   I kartfunktionen här på webbplatsen kan ni i rullmenyn ”Mer innehåll” välja ”Planer: Antagna” för att läsa mer om de olika detaljplanerna.

   Med vänlig hälsning
   Karl Andersson, Staffanstorps kommun

 7. Angående kommunens hundrastplatser som ni hänvisar till ovan.

  Hur tänkte ni när ni placerade Staffanstorps tätorts (enda?) hundrastplats alldeles intill Staffanstorps sportskytteklubbs skjutbana? Många hundar är skotträdda och även de hundar som inte är skotträdda reagerar kraftigt på så höga ljud som t ex hagelgävär ger ifrån sig, eftersom hundars hörsel är mycket mer välutvecklad och känslig än människors. Skytteklubben har skjutaktiviteter 5 dagar i veckan, varav 5 timmar på lördagar och 3 timmar på söndagar. Under denna tid är det på gränsen till djurplågeri att rasta sin hund på denna hundratplats.

  Mvh Anna

  1. Hej Anna!
   I Staffanstorp finns två hundrastplatser, den uppe vid skjutbanan som du nämner och en nere vid Staffansvallen, strax norr om parkeringen. Är det olämpligt att rasta hunden på den uppe vid skjutbanan under de timmar skjutning pågår hänvisar vi er till den vid Staffansvallen.

   Det finns även en hundrastplats i Hjärup, vid korsningen Banvallsvägen/Stallvägen.

   Med vänlig hälsning
   Karl Andersson, Staffanstorps kommun

  2. Hej Anna! Sommartid är det aktiviteter på skjutbanan tis, tor, lör och sön. Vintertid endast lör och i viss mån sön. Vad jag har hört av de gamle gubbarna som var med när banan anlades tidigt 70-tal så gjordes hundrastplatsen för att man skulle göra hundarna skottvana. Merparten av skyttarna är ju jägare. På den tiden så fanns det gott om rastplatser inom kommunen till de hundägare som inte hade jakthundar. Det är vad jag hört åtminstone.

 8. Gällande gatumusiker och tiggande så borde väl detta även gälla alla de tiggare som sitter överallt i kommunen och tigger pengar, med eller utan musik spelar ingen roll.. det är väl själva tiggandet man vill ha bort!

 9. Katter med öronmärkning ska väl inte behöva halsband som riskerar extrem fara för katten. Exvis strypning. Jag hoppas inte ni kör ut kommunjägaren utan att kolla upp öronmärkning och chip först för djur ägare ID märker oftare numera istället för halsband.

  1. Jag förstår inte problemet med att skicka ut jägare på katter! Efter 1 Maj ska du ha din katt i koppel, annars får du hålla den inne, jägaren kommer inte in på din tomt och skjuter din katt, inte heller ett husdjur i koppel, så sköter du dig och följer ordningsreglerna så är din katt säker oavsett märkning!

   1. Står ingenting om koppeltvång på katter efter 1 Maj, däremot att dom måste bära halsband med ID-märkning eller kontaktuppgifter till ägaren!

    ”En hund eller katt utan koppel måste bära halsband med ID-märkning eller kontaktuppgifter till ägaren.”…

  2. Hej Birgitta,

   I lagen om tillsyn över hundar och katter, så finns det bestämt att hundar ska märkas så att hunden kan identifieras, och denna märkning ska vara bestående. Motsvarande regel för katter finns tyvärr inte, och därför är det inte alla som väljer att öronmärka eller chipmärka sin katt. Vår erfarenhet är att många katter som vistas ute inte är märkta överhuvudtaget och inte går att identifiera utan ett halsband. Vi har därför valt att bestämma att katter och dess ägare ska gå att identifiera med hjälp utav ett halsband, vilket vi har ansett vara ett rimligt krav att ställa. Det finns halsband som är anpassade för att öppna sig om katten fastnar.

   Det är väldigt sällan vi skjuter av katter, men tyvärr finns tillfällen där det blir nödvändigt. Detta är inget som görs lättvindigt utan föregås i regel med information till närboende, och inom tätbebyggt område krävs det dessutom tillstånd av polisen först. Avskjutning rör endast förvildade katter, vilka i regel skiljer sig från tamkatter i beteende och skicket på deras kropp och hälsa. Enligt lagen räcker det dock med att det kan antas att katten är övergiven eller förvildad, för att den ska få skjutas. Något krav att göra en undersökning först över om katten har öronmärkning/chip finns inte, då vilda katter oftast är svåra, eller rent av omöjliga att fånga in samt att det är ett stressmoment för de vilda katterna som man helst vill undvika.
   Ett halsband på katten minimerar risken för att den skulle kunna misstas för att vara förvildad.

   Vänligen Katia Lilja, Miljöinspektör

 10. Hej,

  Jag är lite nyfiken på vad reglerna för fyrverkerier har varit/är innan dessa föreskrifter träder i kraft.

  1. Hej Björn!
   Du kan läsa ordningsföreskrifterna här: https://staffanstorp.se/wp-content/uploads/2010/11/3.1-Lokala-ordningsforeskrifter.pdf
   Vänligen Lisbeth Svensson, Staffanstorps kommun


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »