Översyn av kommunens lokala ordningsföreskrifter

Katt med halsband. Foto: Lisbeth Svensson

Utökat koppeltvång för hundar, begränsning av fyrverkerier och skärpta regler mot förtäring av alkohol på offentlig plats är några exempel ur de nya lokala ordningsföreskrifterna som beräknas gälla från 1 maj.

För första gången sedan 1995 har en allmän översyn gjorts av de lokala ordningsföreskrifterna i kommunen. Den nya ordningsstadgan togs av kommunfullmäktige 21 mars och beräknas börja gälla från maj månad i år.

Den innehåller bland annat följande förändringar:

  • Koppeltvånget för hundar utökas från vissa platser som skolgårdar och parkområden, till all offentlig plats inom kommunen utom kom- munens hundrastplatser.
  • En hund eller katt utan koppel måste bära halsband med ID-märkning eller kontaktuppgifter till ägaren.
  • Det blir inte längre tillåtet att använda fyrverkeripjäser utan
    polistillstånd mer än på nyårsafton kl. 18-03. Ett förbud införs mot att använda pyrotekniska varor i närheten av äldreboenden eller platser för äldreboendeändamål, på kyrkogårdar, begravningsplatser, samt Bråhögsbadet och idrottsplatser till exempel Staffans- och Uppåkravallen.
  • Sprit, vin och starköl får inte förtäras på offentlig och allmän plats, utom där tillåten utskänkning erbjuds.
  • För gatumusiker ska krävas tillstånd om musikanten har en medhjälpare som ska gå runt och samla in pengar.
  • Cykel- och mopedåkning får inte ske i Gullåkra motionsspår eller i andra anlagda löp- och motionsspår inom kommunen.
  • Affischer får inte skymma vägmärken och liknande eller vara trafikfarliga på annat sätt. De får inte heller fästas på trafiksignalstolpar eller vägmärkesstolpar.
  • Lastning eller lossning av gods måste ske utan att brandposter, brandsläckningsutrustning och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras och försvåras.

Även tydligare regler för hur markiser, flaggor och skyltar får sättas upp samt för gatuförsäljning, med mera, finns i den nya ordningsstadgan som i sin helhet kommer att finnas tillgänglig här på staffanstorp.se så snart länsstyrelsen godkänt förändringarna.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt