Dags att vässa idéerna och söka Leaderstöd!

Lundaland

Nu är det möjligt att ansöka om stöd för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i området Lundaland, det vill säga i Staffanstorps, Eslövs (046-området), Kävlinges, Lommas och Lunds kommun. Välkommen på informationsmöte måndag 2 maj!

Verksamhetskontoret bjuder in till informationsträffar runt om i Lundaland för att berätta om verksamheten i den nya programperioden, målen för den lokala utvecklingsstrategin, styrelsens planerade utlysningar, samt hur ansökningar görs och beslutas.

I Staffanstorps kommun ses vi måndag 2 maj mellan kl. 17-19 i Rådhuset, lokal Bjällerup B. Vi bjuder på fika.

Anmälan görs via mejl till verksamhetskontoret@lundaland.se. Ange tid och plats! Frågor? Kontakta verksamhetschef Annethe Yng på 0709-73 93 83.

Vad är Leadermetoden?

Leadermetoden syftar till att människor på lokal nivå tillsammans driver och utvecklar sitt lokala område och på så sätt skapar arbetstillfällen, nya företag och social inkludering som skapar mångfald.

En viktig del av leadermetoden är att det lokala arbetet drivs av representanter från den offentliga, ideella och privata sektorn i partnerskap. Leaderverksamheten drivs av Lundaland Ideell förening med kansli i Kävlinge kommunhus.

Föreningen har precis fått sitt startbeslut av Jordbruksverket och har 40 miljoner att investera i innovativa utvecklingsprojekt fram till 2020. Alla projekt ska gynna Lundaland och bidra till att målen i föreningens lokala utvecklingsstrategi uppfylls.

Vill du ha mer information om lokalt ledd utveckling och Leader? LLU-folder >>