Rensning och röjning i Sockerbruksparken

Sockerbruksparken, ett av våra grönaste rekreations- och naturområden, genomgår en lättare ansiktslyftning i vår.

– Under våren arbetar vi med rensning, röjning, beskärning och fällning av sjuka, svårt skadade och döda träd, berättar parkingenjör Karl Andersson.

En del buskage röjs också, främst för att inte skada grenar och buskar när vi fäller och tar ut träden. Arbetet utförs i vår och försommar. Totalt ska ett tiotal träd tas ner.

– De är antingen sjuka, främst av askskottsjukan, eller döda, berättar Karl Andersson. När vi är klara med rensningen under våren ska en del återplantering ske av ädellövträd. Vi tar troligen inte ner alla döda träd utan främst de som står nära gångvägarna. Det är inte så att det är farligt att gå i parken, men vid stormar har en del träd fallit och den risken minimerar vi nu.

– Vi kommer att lämna enstaka högstubbar och stockar liggande, inte för att vi städar dåligt utan för att gynna den biologiska mångfalden.

Unik flora och fauna

Sockerbruksparken är ett helt unikt och delvis fritt växande natur- och skogsområde nära centrala Staffanstorp.

– Detta är en av få miljöer nära centrum där vi har fullt uppvuxna träd av olika arter i riktiga praktexemplar. Därmed är parken intressant i sig, säger Karl Andersson (bilden ovan).

– Parken är en relativt rofylld hörna av Staffanstorp. När det nya området Sockerstan så småningom börjar ta form på allvar blir det en ännu mer tillgänglig och central park.

Det var 1885 som produktionen drogs igång på dåvarande råsockerfabriken i Staffanstorp. Sockerbruksparken anlades strax efter fabrikens tillkomst och har en mycket rik fauna och flora.

Här finns hassel, lönn, bok, ek, björk, lind, hästkastanj och även gran. Här växer skuggnäva, nejlikrot och getrams. På våren blommar vintergäck, snödroppar och svalört. Just nu brer ramslöken ut sig över stora områden.

En hel del djurarter och fåglar håller till i parken, till exempel fälthare, vildkanin, igelkottar och flera fladdermusarter. Här finns även snok och skogsödla och ur fågelriket iakttas regelbundet både tornfalk, kattuggla, större hackspett och nötväcka.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

4 kommentarer till Rensning och röjning i Sockerbruksparken

 1. Lägg till en karta så att man hittar dit. Sockerbruksparken existerar inte som address vare sig på Eniro eller Hitta.

  1. Hej Ingemar,

   Sockerbruksparken ligger i den södra delen av Kyrkbyn, utmed Brågarpsvägen. Parken hittar du genom sökfunktionen i kommunens karta, som du hittar längst ner på förstasidan.

   Med Vänlig Hälsning Linnea Saarela, Staffanstorps kommun.

 2. Bra där Staffanstorp!
  Kommer ni även att skjuta av lite av kråkorna som idag härskar i parken?

  1. Hej Mats!

   Våra kommunjägare jobbar kontinuerligt med att begränsa kråkfågelbestånden. Tyvärr är fåglarna så pass smarta så att de lär sig känna igen folk som är farliga vilket gör arbetet svårare.

   Med vänlig hälsning Karl Andersson, Staffanstorps kommun


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »