Vad tycker du om Staffanstorps kommun?

Landsväg. Foto: Staffanstorps kommun

I dagarna har 1 200 kommuninvånare i Staffanstorps kommun chansen att besvara en medborgarenkät.

Undersökningen är beställd av kommunen och genomförs och sänds ut av Statistiska centralbyrån (SCB).

– Syftet är att få en bra bild av vad medborgarna tycker om kommunen och dess verksamheter. Samma undersökning genomförs i 55 av Sveriges kommuner och vi får på så vis möjlighet att jämföra oss med andra, säger utvecklingschef Bo Gertsson, Staffanstorps kommun.

Det är sjätte gången kommunen deltar i undersökningen. Resultatet beräknas vara klart i slutet av sommaren och utgör ett viktigt underlag i kommunens strävan att förbättra verksamheter och service.

– För att få ett tillförlitligt resultat är vi mycket angelägna om att så många som möjligt besvarar enkäten. Så ta chansen att göra din röst hörd och besvara medborgarenkäten, uppmanar Bo.

Har du frågor?

Kontakta Gustav Blohm, 046-287 17 08.