Vill du få en ”starkare röst”?

Vill du, tillsammans med andra, få ökat inflytande? Kom med och starta Staffanstorps kommuns första brukarråd för socialpsykiatrin.

Har du egen erfarenhet av psykisk ohälsa, du kanske redan är med i en förening eller liknande eller vill få mer kunskap för att kunna företräda andra? Nu startar en kostnadsfri studiecirkel på Medelpunkten för dig som är intresserad av inflytandefrågor och hur du tillsammans med andra kan vara med och påverka. Den första träffen anordnas den 28 april.

Studiecirkeln är formad för att förbereda dig som vill vara med i Brukarråd för socialpsykiatrin. Kursen utgår från studiematerialet Med starkare röst som NSPH, nationell samverkan för psykisk hälsa, har tagit fram.

Deltagarna träffas en gång i veckan i små grupper under sju till nio veckor för att diskutera och lära hur det går att påverka och hur budskap kan få genomslag.

Tid: Torsdagar kl. 15 med start den 28 april.
Plats: Medelpunkten, Pilegården, Torget 7 i Staffanstorp.

Anmälan görs till Taina Ahola på 046-25 15 37 eller via mejl till taina.ahola@staffanstorp.se före 26 april 2016.