Försköningsarbete i Balders Hage

Balders hage är Staffanstorps stadspark. Parken är mycket fin på insidan, men den behöver mer inbjudande entréer. Så under våren kommer vi att ge parken ett nytt ansikte utåt. Arbetet påbörjas i slutet av vecka 17 och beräknas vara klart i slutet av vecka 22.

Vi tar bort de buskage och vallar som ligger i sydväst mot Valhallavägen och perennrabatterna som ligger precis vid ingången mittemot Folkets Hus. Buskaget vid Bragevägen kommer fräschas upp, men kommer fortfarande fungerar som lekbuskage i anslutning till lekplatsen. Istället för de gamla perennplanteringarna ska det planteras nya vid Valhallavägen, och en ny klippt häck ska rama in parkens södra och östra kanter på ett mer ordnat vis än de befintliga vallarna gör.
Karta över arbetsområdet hittar du här.

Arbetet kommer att utföras i samarbete med Väla Mark & Trädgård.