Ny larmgrupp ökar tryggheten för våra äldre

En nytillsatt larmgrupp tar hand om larmfunktionen dygnet runt sju dagar i veckan för alla inom Staffanstorps kommun som har trygghetslarm i sina bostäder.

– Uppgiften finns i kommunens egen regi sedan första maj i fjor, berättar enhetschef Ola Bentzen på vård och omsorg.

Hemtjänsten i Staffanstorps kommun är fördelad mellan både privata och offentliga aktörer och kunden gör själv sitt kundval. Basansvaret för att besvara larm och tillhandahålla nattpatrull gick tillbaka till kommunen första maj förra året.

– Vi såg då ett behov för samordning av trygghetslarmet och därför har vi skapat en kompetent grupp som finns här enbart för att svara på larm, berättar Ola Bentzen.

I larmgruppen ingår fem personer. Två av dessa är alltid i tjänst mellan kl. 7 och 22, alla dagar. På nätterna tar en nattpatrull med två personer över ansvaret.

– Larmgruppen finns på plats endast för att svara på larm och består av personer som kan alla rutiner på ett säkert och tryggt sätt, vilket är bättre än att uppdraget ska fördelas på många olika personer inom hemtjänsten som redan är ute och jobbar.

Så fungerar det

Trygghetslarmet är rent tekniskt en högtalartelefon utan lur med förinställda nummer. Larmknappen fungerar som en fjärrkontroll till larmet och bärs som ett armband eller halsband.

– Man ska ha larmknappen på sig hela tiden. Den tål även vatten, berättar larmadministratör Osk Robertsdottir som har det övergripande ansvaret kring larmen.

En larmknapp finns också direkt på högtalartelefonen som brukar vara placerad strategiskt och är kopplad till huvudjacket.

– När man trycker på larmknappen ringer telefonen upp oss i larmgruppen. Får vi inget svar på larmet försöker vi ringa som vanligt. Får vi inget svar går vi ut ändå. Vi måste alltid få kontakt med vår vårdtagare.

– Idag går våra larm över telefonlinjen samt gsm-larm för den som inte har fast telefonanslutning eller ip-telefoni.

– Vi har idag bara analoga larm och det har fungerat bra, men vi överväger att byta teknik. Senare i år inleds en process med upphandling, då vi successivt ska byta till digitala larm.

Totalt har idag 397 personer trygghetslarm i kommunen. Larmgruppens kontor finns på Pilegården, men är en mobil enhet.

– När någon trycker på knappen går signalen till oss, det är en signal vi inte kan missa. Vi får direkt upp information om brukaren, var personen bor, om det finns ett särskilt vårdbehov. Om ingen svarar går vi ut och kollar. Det är bättre att kolla en gång för mycket.

Larmgruppen har även sidouppgifter med sådant som går att lägga undan så fort det kommer ett larm.

– Mellan larmen har vi litet alltiallouppgifter. Vi måste ju ha något att göra även lugna dagar. En av våra sidouppgifter är att ta hand om Pilegårdens elva bilar och över 20 cyklar, säger Osk Robertsdottir.

Det är biståndshandläggaren som beslutar

Den som har behov av ett trygghetslarm kan kontakta sin biståndshandläggare med en ansökan.

– Alla som har trygghetslarm har något skäl för detta och det kan räcka att man känner sig osäker i hemmet, kanske har man fallit en gång, säger enhetschef Ola Bentzen.

– Det finns ingen åldersgräns för att få trygghetslarm utan är behovsprövat. För den som är 75 år eller äldre sker en förenklad biståndsbedömning. Här kan du läsa mer>>

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt