Vill du bli någons kompis?

Fläder. Foto: Lisbeth Svensson

Vill du engagera dig i någon som behöver stöd och sociala kontakter?

– Vi söker fler kontaktpersoner till ungdomar och vuxna med olika slags funktionshinder, både fysiskt, psykiskt och intellektuellt, berättar projektledare Taina Ahola.

– Syftet med träffarna är att bidra till en meningsfull fritid, bryta isolering och skapa kontakt med en vuxen person som lyssnar.

Uppdraget som kontaktperson varierar tidsmässigt, det kan vara ett tillfälle i månaden eller upp till flera gånger i veckan. Uppdraget som kontaktperson ersätts med arvode och en omkostnadsdel.

Är du intresserad och vill veta mer?

Kontakta Taina Ahola 046-25 15 37