Detaljplanen för del av Stanstorp 1:6 – Roos Park är antagen

Roos park. Foto: Staffanstorps kommun

Detaljplanen för del av Stanstorp 1:6 – Roos Park antogs vid sammanträde med Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 27:e april 2016. 

Syftet med planläggningen är att möjliggöra för uppförandet av ny bostadsbebyggelse, vårdboende och geriatrisk vårdcentral. Området omfattar en yta på drygt 15 000 kvm (1,5 ha). Planområdet utgör del av fastigheten Stanstorp 1:6 och marken ägs av Staffanstorps kommun.

Detaljplanen har handlagts med utökat planförfarande.

Mer information om detaljplanen finns att läsa här.