Förskoleverksamheten i Hjärup

Nu har planering och byggnation av förskolorna i Hjärup fått fart. Dessa moderna förskolor kommer att tillgodose högt ställda pedagogiska krav, ge inspirerande och utmanande miljöer och på samma gång tillgodose pedagogernas behov av funktionella arbetsplatser.

Fram till dess att verksamheterna är utbyggda och i drift behöver nuvarande lokaler nyttjas på bästa sätt. Vi vill i största möjliga mån undvika ytterligare lösningar med tillfälliga avdelningar vilket har lett till följande:

 • Barn, i första hand födda 2011, som idag har plats på någon av våra kommunala förskolor Stationsbyn och Åkervindan i Hjärup, eller som placeras där till hösten, kommer att ha sin förskoleverksamhet förlagd till Uppåkraskolan.
 • Barn, i första hand födda 2011, som idag har plats på någon av våra kommunala förskolor Lapptäcket eller Ängslyckan i Hjärup, eller som placeras där till hösten kommer att ha sin förskoleverksamhet förlagd till Hjärtats lokaler (belägna i före detta Hälsomedicinskt centrum).
 • Verksamheterna kommer i första hand att bemannas av befintlig och för barnen känd pedagogisk personal. Barngrupperna kommer att hållas ihop i största möjliga mån. Verksamheterna kommer fortsätta tillhöra respektive förskoleenhet.

Frågor och svar angående femårsverksamhet i Hjärup

 1. När kommer verksamheten för de äldsta förskolebarnen i Hjärup att börja i Uppåkraskolans respektive i Hjärtats lokaler?
 2. Vilka barn kommer att gå på förskola i Uppåkraskolans lokaler?
 3. Vilka barn kommer att gå på förskola i Hjärtats lokaler?
 4. Vem kommer att arbeta på dessa avdelningar?
 5. Hur kommer ni att sätta ihop grupperna?
 6. Vad är anledningen till att kommunen bedriver förskola i skollokaler från hösten 2016?
 7. Hur kommer det att fungera med måltider?
 8. Hur kommer det att fungera med utevistelser?
 9. Innebär detta att våra femåringar ska börja skolan?
 10. Ser ni några pedagogiska fördelar med att femåringarna lämnar sina förskolor, eller görs detta bara på grund av platsbrist?
 11. Hur blir det när förskolan i Hjärup är utbyggd? Flyttas femåringarna in i förskolan igen och ingår i tre- till femårsgrupper eller fortsätter ni med femårsverksamhet?

1. När kommer verksamheten för de äldsta förskolebarnen i Hjärup att börja i Uppåkraskolans respektive i Hjärtats lokaler?

Vid höstens terminsstart (2016) startar vi upp verksamheten för förskolornas äldsta barn i nuvarande skollokaler.

2. Vilka barn kommer att gå på förskola i Uppåkraskolans lokaler?

Barn, i första hand födda 2011, som nu har plats på någon av våra kommunala förskolor Stationsbyn och Åkervindan i Hjärup, eller placeras där till hösten.

3. Vilka barn kommer att gå på förskola i Hjärtats lokaler?

Barn, i första hand födda 2011, som nu har plats på någon av våra kommunala förskolor Lapptäcket eller Ängslyckan i Hjärup, eller placeras där till hösten.

4. Vem kommer att arbeta på dessa avdelningar?

Avdelningarna kommer att bemannas med i första hand kända pedagoger som följer med barnen från deras tidigare verksamheter.

5. Hur kommer ni att sätta ihop grupperna?

Vi strävar efter att hålla ihop dagens barngrupper i så stor utsträckning som möjligt.

6. Vad är anledningen till att kommunen bedriver förskola i skollokaler från hösten 2016?

Vi är inne i en spännande och expansiv tid vad gäller byggnation i Hjärup. Förskoleverksamheten kommer inom några få år att vara utbyggd och anpassad efter de behov som invånarna har vad gäller tillgång till förskoleplatser. Fram till dess har vi behov av att på bästa sätt nyttja de lokaler som i dagsläget finns tillgängliga.

Att bedriva förskola i skollokaler möjliggör att vi under byggnationsperioden kan erbjuda fler barn plats på de förskolor som vårdnadshavare valt i första hand och därigenom undvika tillfälliga placeringar.

7. Hur kommer det att fungera med måltider?

Barnen kommer att äta lunch i skolmatsalen. Förskolechef och rektor planerar gemensamt för att luncherna ska bli bra för barnen. Frukost och mellanmål äter barnen på avdelningen.

8. Hur kommer det att fungera med utevistelser?

Barnen på Uppåkraskolan kommer att få tillgång till en fin skolgård och utevistelserna kommer att planeras i samråd mellan rektor och förskolechef.

På Hjärtat har man tillgång till två förskolor med utemiljöer bara ett stenkast bort. Man har även tillgång till skolgården i samråd mellan förskolechef och rektor.

De äldsta förskolebarnen är också de rörligaste och vi ser fram emot promenader/utflykter till spännande och roliga utemiljöer i Hjärup, till exempel grönområden och lekplatser.

9. Innebär detta att våra femåringar ska börja skolan?

De äldsta förskolebarnen ska inte börja skolan. Verksamheten kommer att bedrivas som förskola, enligt förskolans läroplan och planeras av förskollärare.

Det är viktigt att låta förskolebarnen lära och utvecklas i lek och i upptäckande, styrda av sin lust och nyfikenhet, med hjälp av pedagogernas professionella vägledning och stöd.

10. Ser ni några pedagogiska fördelar med att femåringarna lämnar sina förskolor, eller görs detta bara på grund av platsbrist?

I femårsverksamheten kan pedagogerna utmana våra äldsta förskolebarn och ge dem en miljö som utmanar och väcker nyfikenhet. Det är mer rimligt att pedagogerna lyckas planera en utmanande verksamhet när de fokuserar på en åldersgrupp.

Barn i femårsåldern letar vänner bland jämnåriga. Det kan kännas tryggt och viktigt att bekanta sig med de jämnåriga som man om ett år flyttar upp till förskoleklassen med.

11. Hur blir det när förskolan i Hjärup är utbyggd? Flyttas femåringarna in i förskolan igen och ingår i tre- till femårsgrupper eller fortsätter ni med femårsverksamhet?

Tanken att femåringarna flyttar in i förskolans lokaler igen. Femårsverksamheten fortsätter på förskolan, antingen som renodlade femårsgrupper eller i 3-5 årsgrupper.

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

13 kommentarer till Förskoleverksamheten i Hjärup

 1. Kommer barnen födda 2011 att få någon typ av inskolning till sina nya avdelningar? Såsom vid flytt till 3-5 årsavdelning och förskoleklass. När kommer inskolningen isåfall att ske?

  Kommer det att vara något informationsmöte för oss föräldrar där vi får närmare information och har chans att ställa frågor?

  1. Hej Ewa!
   Här kommer information från Ängslyckan/Lapptäcket, jag återkommer med information från Stationsbyn/Åkervindan.
   På Lapptäcket, Hjärtat och Ängslyckan kommer ett föräldramöte att kallas till i början av juni. Där får föräldrar möta arbetslaget på avdelningen.
   De barn som ska gå på femårsverksamhet belägen på Hjärtat kommer att få möjlighet att träffas i sin nya grupp med personalen för inskolning de tre dagar i slutet av maj då förskolans sexåringar inskolas i förskoleklass.
   Inskolningen för barnen födda -11 sköts av personalen.

   vänliga hälsningar, Eva Mellberg, Utbildningsstrateg, Staffanstorps kommun

   1. Hej igen Ewa!
    Förskolechef på Stationsbyn/Åkervindan meddelar att:
    Barnen som ska börja i Uppåkraskolans lokaler kommer att ha inskolningsdagar den 17, 18 och 19 augusti då barnen hälsar på några timmar på förmiddagen.
    Vänliga hälsningar, Eva Mellberg, Utbildningsstrateg, Staffanstorps kommun

 2. Hur planerar ni för barnens utemiljö under den planerade byggnationstiden på Ängslyckan?

  1. Hej Maggan!
   Nya Ängslyckan har just börjat projekteras, så fort det finns en färdig projektplan kan vi se hur utemiljöerna kan nyttjas under byggnationen. Vi tror att vi i september kan informera mer om detta.
   Vänliga hälsningar,
   Eva Mellberg
   Utbildningsstrateg

   1. Innebär detta att rivningen av de gamla lokalerna också kommer att ske under hösten eller kommer det att påbörjas innan sommaren som det var sagt tidigare?

    1. Hej Caroline!

     Enligt planerna kommer lokalerna som tidigare inhyst Ängslyckans förskola att rivas under hösten 2016.

     vänliga hälsningar,
     Eva Mellberg
     Utbildningsstrateg

 3. Det planeras bygga ca 1000 bostäder de närmsta åren i Hjärup och det flyttar in många barnfamiljer eller blivande barnfamiljer i nybyggda områden. Har Staffanstorps kommun tagit höjd för detta i sin planering av förskole- och skolplatser så att man inte står där höst efter höst med för få platser och tillfälliga lösningar?

  Vad är analysen av att det saknats platser de senaste åren och vilka åtgärder har man tagit för att inte hamna i samma sits igen?

  1. Hej Marcus!
   I planerna för ut- och nybyggnation av förskola och skola i Hjärup har vi tagit alla kända faktorer i beaktande. Hjärup växer och det sker generationsskiften i befintlig bebyggelse. Dessvärre kan man inte med hjälp av statistik och demografi förutspå precis allt, men vi har beaktat den information vi har tillgång till. Tyvärr har vi under några år inte lyckats att tillgodose förskoleplatserna tillfredsställande, vi tror dock att vi med planerad ut- och nybyggnation kommer att kunna göra det på ett bra sätt.
   Vänliga hälsningar,
   Eva Mellberg
   Utbildningsstrateg

 4. Finns det något datum när den nya förskolan vid Uppåkraskolan kommer att stå klar? Stämmer det fortfarande att det är Åkervindan som kommer att flytta dit? Kommer i så fall femåringarna som då går på Uppåkraskolan att flytta tillbaka till ”nya Åkervindan”?

  1. Hej Caroline!

   Det är helt riktigt att det är Åkervindan som ska flytta in i förskolan som ska byggas vid Uppåkraskolan. När det sker flyttar även femåringarna tillbaka till förskolans lokaler. Datum för denna flytt fastställs när förskolan slutprojekteras, vad vi vet i dagsläget blir det under hösten 2017.

   Vänliga hälsningar,
   Eva Mellberg
   Utbildningsstrateg

   1. Hej

    Nu är bygget igång av den nya förskolan vid Uppåkraskolan men när kommer den att stå klar? Och kan man redan idag ställa sitt barn i kö till den?

    1. Hej Anders!
     Förskolan kommer att stå klar i slutet på september -19. Har du frågor gällande kö kontakta:
     Lotta Fransson
     046-251109
     lotta.fransson@staffanstorp.se

     Vänligen
     Maria Björk Olin


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »