Detaljplan för ny skola

Norra skolan planområde. Foto: Ortofoto

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-04-27 att sända ut detaljplanen för Gullåkra 1:159 m fl, skola i norra Staffanstorp på samråd.

Läs mer här >>