Enkätundersökning, för- och grundskola

Just nu genomförs en omfattande enkätundersökning inom förskolan och grundskolan. Resultatet är en viktig utgångspunkt för kommunens utvecklingsarbete. Se till att göra din röst hörd.

Undersökningen är uppdelad i tre delar:

  • Enkät till elever i årskurs 5 och 8
  • Enkät till vårdnadshavare i årskurs F, 2, 5 och 8
  • Enkät till vårdnadshavare i förskola

Elevenkäten riktar sig till alla elever som går i årskurs 5 eller 8 i någon av skolorna i Staffanstorps kommun. Eleverna genomför undersökningen med lärarstöd under skoltid.

Samtliga vårdnadshavare i årskurs F, 2, 5 och 8 samt i förskolan, som har en aktuell e-postadress registrerad i antingen Vklass eller Dexter, har fått en inbjudan att delta i undersökningen via e-post. Om du har barn som går i förskola eller i någon av dessa årskurser och inte har fått en inbjudan så kan det bero på att din e-postadress saknas eller är felaktig i våra register. Kontakta i så fall Gustav Blohm så skickar vi en inbjudan.

Undersökningen omfattar både kommunala och fristående skolor och förskolor.

Undersökningens resultat publiceras till hösten på kommunens webbplats för kvalitetsnyckeltal, ”Staffanstorp i siffror”.