Nya hastighetsgränser i Hjärup

Kommunen arbetar med att införa jämna hastigheter inom tättbebyggt område i Hjärup, det vill säga 40 km/h och 60 km/h. Bostadsgatorna kommer även i fortsättningen att ha 30 km/h.

I detta arbete har kommunen varit i kontakt med Trafikverket då Lommavägen och Gamla Lundavägen är Trafikverkets vägar. Trafikverket har då uppmärksammat att den lokala trafikföreskriften som styr vilket område som är tättbebyggt inte följer kraven i Trafikförordningen. Därför har kommunen ändrat vilket område som är tättbebyggt enligt Trafikförordningen och denna förändring trädde i kraft den 9 maj 2016.

Hastighetsförändringen till 40 km/h och 60 km/h på Banvallsvägen och Väståkravägen är genomförd. Näst i tur är Gamla Lundavägen och Lommavägen. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden förväntas fatta beslut om 40 km/h och 60 km/h på dessa vägar inom tättbebyggt område och hastighetsförändringen kommer då att ske i höst.

Utanför tättbebyggt område är det Länsstyrelsen och Trafikverket som fattar beslut om hastigheterna.