Vill du hjälpa nyanlända?

Illustration: Svenska kyrkan

På onsdag 18 maj kl. 18-20, i S:t Staffans församlingsgård, anordnas en en informationskväll för dig som funderar på att engagera dig som god man, kontaktperson, vänfamilj eller liknande till några av de människor som kommit hit med den stora flyktingströmmen. 

Rädda Barnen, Röda Korset och Lions Vikingen har tillsammans med S:t Staffans församling utsett en styrgrupp med representanter för respektive organisation, för att samordna sina olika stödinsatser samt att dela information och kunskap. Dessa organisationer kommer tillsammans med Staffanstorps kommuns enhetschef för ensamkommande barn och nyanlända, Mikaela Troberg, att medverka under kvällen.

Ingrid Nilsson från Sensus föreläser och vi får även lyssna till Susanne Herslow som berättar hur det kan vara att ta emot ensamkommande barn i familjen.

Styrgruppens arbete syftar till att tillföra ett mervärde i integrationen för de nyanlända, som ett komplement till kommunens flyktingmottagande. Alla ovan nämnda organisationer har fått ta emot en stor mängd förfrågningar från välvilliga personer som önskat hjälpa till i flyktingmottagandet men innan flyktingmottagandet konkretiserats har det varit oklart hur behovet av hjälp ser ut och hur det bäst ska organiseras. Detta är ett sätt! Styrgruppen tror att fler skulle våga ta på sig ett uppdrag om man får mer information och kunskap om vad det innebär. Förhoppningen är att fler familjer kan tänka sig att öppna sitt hem och hjärta för våra nya kommuninvånare, efter kvällens information.

Utifrån antalet intresserade till de olika uppdragen så finns det också vidare planer på att ordna någon form av stödgrupp där uppdragstagarna kan få kontinuerligt stöd och ges möjlighet att samtala om sina erfarenheter med varandra.

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »