Byggstart Åkerslundshusen i Hjärup

Åkerslundshusen, illustration. Staffanstorps kommun

Inom kort påbörjar NCC entreprenaden för anläggande av allmän plats inom det nya bostadsområdet Åkerslundshusen.

I entreprenaden ska lokalgator, gång-/cykelvägar och andra allmänna ytor anläggas, samt ska ledningsarbeten för vatten och avlopp utföras. Även en dagvattendamm ska anläggas inom områdets parkyta. Viss upprustning vid busshållplatsen längs gamla Lundavägen kommer också att ske. Lommavägen kommer också att omfattas av en del arbeten längre fram under entreprenadtiden.

Preliminär tid för färdigställande av kommunens arbete är slutet av november 2016, varpå byggnation inom kvarteren kommer påbörjas av de privata exploatörerna.

Mer om projektet går att läsa här

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »