Byggstart Åkerslundshusen i Hjärup

Åkerslundshusen, illustration. Staffanstorps kommun

Inom kort påbörjar NCC entreprenaden för anläggande av allmän plats inom det nya bostadsområdet Åkerslundshusen.

I entreprenaden ska lokalgator, gång-/cykelvägar och andra allmänna ytor anläggas, samt ska ledningsarbeten för vatten och avlopp utföras. Även en dagvattendamm ska anläggas inom områdets parkyta. Viss upprustning vid busshållplatsen längs gamla Lundavägen kommer också att ske. Lommavägen kommer också att omfattas av en del arbeten längre fram under entreprenadtiden.

Preliminär tid för färdigställande av kommunens arbete är slutet av november 2016, varpå byggnation inom kvarteren kommer påbörjas av de privata exploatörerna.

Mer om projektet går att läsa här