Inställt samrådsmöte den 18 maj om nya skolan

Norra skolan planområde. Foto: Ortofoto

Samrådsmötet som tidigare annonserats skulle äga rum den 18 maj klockan 18 är inställt. Mötet ställs in eftersom förvaltningsrätten fattat beslut att upphäva kommunstyrelsens beslut angående byggnation av en ny skola i norra Staffanstorp, med hänvisning till att detta bör beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunen kommer att överklaga förvaltningsrättens beslut.

Samrådsmötet gällde detaljplan för del av Gullåkra 1:159 med flera, skola i norra Staffanstorp.