Cirkulationsplatsen vid Vikhemsvägen-Kronoslättsvägen är klar

Nu är arbetet med nya trevägs cirkulationsplatsen vid korsningen Vikhemsvägen – Kronoslättsvägen klart. Måndagen den 23 maj klockan 10.00 kommer omledningen av trafiken att tas bort och cirkulationen tas i bruk.

Infart till Staffansvallen är dock inte helt klar, så omledning av trafiken dit kommer att fortsätta. Infarten beräknas vara klar i mitten av juni 2016.

Arbetet med cirkulationsplatsen startade i februari. Läs mer här>>