Renspolning av vattenledningsnätet i Hjärup

Måndagen den 23 maj fortsätter sista etappen i renspolningen av vattenledningsnätet i Hjärup.

Berörda fastigheter måndag den 23 maj kl 20.00 – 05.00 ser du här
Berörda fastigheter tisdag den 24 maj kl 18.00 – 03.00 ser du här
Berörda fastigheter onsdag den 25 maj kl 13.00 – 22.00 ser du här

Karta över hela arbetsområdet hittar du här.

Mer information om renspolningen finns också att läsa om i tidigare inlägg.

För ytterligare information kontakta Svapipe AB
Jan-Eric Johansson 0733-69 36 03 eller
Håkan Jakobsson 0733-69 36 02