Detaljplan för Norra skolan

Samrådstiden för detaljplanen för Norra skolan förlängs och kommer att pågå mellan 2016-05-09–2016-09-04.

Samrådsmöte kommer att hållas den 23:e augusti 2016 i Rådhuset i Staffanstorp.

Läs mer här