Skapande skolapengar till Staffanstorp – igen!

Skapande skola Foto: Lena Forén Naranjo

Grattis alla kommunala skolbarn i Staffanstorp – vi har blivit beviljade pengar från Kulturrådet ännu en gång. Läsåret 16/17 ska de användas till teaterprojekt.

Genom föreställningar och workshoppar får eleverna använda sig av teater för att arbeta med olika teman som faller inom ramen för skolans värdegrundsarbete.

Teman åk F – 3 är utanförskap, vänskap, flerspråkighet och att alla har olika förmågor tillsammans med Teater Interakt.

I åk  4 – 5 är teman respekt, kommunikation, tolka varandras signaler och att se alla enskilda individer under ledning av Expressteatern.

Åk 6 – 9  ska tillsammans med Öresundsteater arbeta med näthat och hur vi behandlar varandra som människor.