Gott samarbete vid arbetet med spolning av vattenledningsnätet

VA-verket tackar alla abonnenter, boende och företag i Hjärup för ett mycket gott samarbete vid arbetet med spolningen av dricksvattenledningarna.

VA-verket har nu slutfört sin spolning av vattenledningsnätet i Hjärup. Arbetet har gått som planerat och enligt Svapipe har det gått smidigt. Spolningen har utförts under våren 2016.

Här kan du också läsa mer om arbetet och hur det utförts. Mer information finns också att läsa om i tidigare inlägg.