Goda förebilder främjar integrationen

Blomma. Foto: Lisbeth Svensson

– Vårt mål är att alla våra ungdomar inspireras att delta och aktivera sig i föreningslivet, vilket ger både bättre hälsa och motverkar utanförskapet för alla ungdomar, både etablerade och nyanlända.

Ett nytt projekt inom Kultur & fritid erbjuder alla både etablerade och nyanlända ungdomar i Staffanstorps kommun att tillsammans och under informella former prova på de olika idrotter och aktiviteter som erbjuds i kommunen.

Huvuddelen av projektet ska drivas som en sport- och kulturskola som med prova-på-verksamhet ska inspirera ungdomar att aktivera sig ännu mera i föreningslivet.

– Vi vill skapa möjligheter för alla unga i Staffanstorps kommun att upptäcka allt som erbjuds och visa för alla ungdomar oavsett bakgrund vilka fritidsaktiviteter som finns att ta del av, så att alla får samma chans att träffa nya kompisar och identifiera sina intressen, säger samordnare Andreas Andersson.

– Vissa kommuner i landet delar upp det här arbetet, men vi kopplar ihop det. Att bjuda in alla unga samtidigt, oavsett om de är etablerade eller nyanlända, är ett jättebra tillfälle att lära känna varandra. Jag tror det här kan bli mycket bra.

Utbilda ledarna

Projektet går under namnet Aktiva unga och första steget inleddes redan sista helgen i maj med en ledarutbildning för ett 20-tal ungdomar.

– Ung i Staffanstorp och föreningslivet har sökt upp ungdomar, både etablerade och nyanlända, som i det dagliga livet, i skolan och i verksamheterna redan är förebilder för andra unga eller yngre och erbjudit dem en utbildning i ledarskap.

– Vi har många unga förebilder och ledare i föreningslivet och vi vill ta dem tillvara. Ett sätt att få ha dem kvar är att erbjuda dem en viss ledarskapsutbildning.

Under en helg i maj fick de nya unga ledarna delta i en ledarskapskurs ledd av drivna utbildare från Skåneidrotten och Hassela. Ämnena som ingick var pedagogik och metodik för tränare, värdegrunder, normkritiskt tänkande, hur man bemöter barn på flykt samt workshop med planering av höstens sport- och kulturskola.

Erbjuds sommarjobb

De ungdomar som gick ledarkursen har därefter erbjudits längre eller kortare jobb inom sommarverksamheten där de får chans att praktisera det ledarskap de lärt sig.

– Målet är att de nya unga ledarna inspireras att ta framtida ledaruppdrag. Men det allra viktigaste är att de blir goda förebilder i samhället. Visionen är att vi om fem år har 100 ledarutbildade unga ute i kommunen och föreningslivet bland alla övriga ungdomar, det hade varit fantastiskt!