Staffanstorp klättrar från plats 97 till plats 88

Tidningen Fokus har sedan 2006 gjort en ”Bäst att bo” rankning av Sveriges kommuner. Handelshögskolan i Jönköping sammanställer rankningen med cirka 45 olika variabler. Rankningen är indelad i Bäst att vara ung, Bäst att vara äldre, Bäst att ha familj, Bäst att arbeta samt Fundamentala va­riab­ler.

Läs mer

Har du tid, spelar ett instrument och gillar att engagera dig ideellt?

Under tio år har två trogna spelmän på Medelpunkten underhållit helt ideellt på sångstunder fredag förmiddag och skänkt stor glädje och livskvalitet för många seniorer i Staffanstorp.

Läs mer