Staffanstorp klättrar från plats 97 till plats 88

Sunflower By Venkataramesh från Flickr.com

Tidningen Fokus har sedan 2006 gjort en ”Bäst att bo” rankning av Sveriges kommuner. Handelshögskolan i Jönköping sammanställer rankningen med cirka 45 olika variabler. Rankningen är indelad i Bäst att vara ung, Bäst att vara äldre, Bäst att ha familj, Bäst att arbeta samt Fundamentala va­riab­ler.

Staffanstorps placeringar blir bättre i 2016 års rankning

Staffanstorp har förbättrat sin rankning i alla delmomenten utom ”Att vara ung”. Rankningssiffran anger hur man placerat sig bland Sveriges 290 kommuner.

Staffanstorp År 2015 År 2016 Förändring från 2015
Att vara ung 185 216 -31 placeringar
Att vara äldre 207 166 + 41 placeringar
Att ha familj 53 41 + 12 placeringar
Att arbeta 30 17 + 13 placeringar
Fundamentala 65 59 + 6 placeringar
Totalt 97 88 + 9 placeringar

Jämfört med grannkommunerna ser rankningen 2015 och 2016 på totalnivå ut på följande sätt:

År 2015 År 2016 Förändring från 2015
Staffanstorp 97 88 + 9 placeringar
Burlöv 86 85 + 1 placering
Kävlinge 82 93 – 11 placeringar
Lomma 64 74 -10 placeringar
Svedala 98 86 + 12 placeringar
Malmö 25 37 -12 placeringar
Lund 2 6 -4 placeringar
Vellinge 95 66 + 29 placeringar

– Staffanstorps kommun har förbättrat sig i förhållande till grannkommunerna och är till och med bästa skånska kommun att arbeta i, säger kommunens utvecklingschef Bo Gertsson. Under delrubriken ”Att vara ung” har rankningen sänkts, även om ungdomsarbetslösheten har utvecklats positivt och minskat.

Resultatet är svårt att analysera

Tidningen Fokus anger i sitt material inte vilka källor eller definitioner som använts eller när mätningarna gjorts, vilket försvårar analysen. Flertalet mått som redovisas uppfyller inte dessa ele­mentära krav.  Tidningen Fokus har en stor uppgift framför sig att försöka få Handelshögskolan i Jön­kö­ping att spela med öppna kort samt göra de olika variablerna begripliga, avslutar Bo Gertsson.

Fotnot: Undersökningen publicerades i tidskriften Fokus, nr 19, maj 2016.