Trafikverket bygger om cirkulationsplatsen vid väg 11

Trafikverket kommer att bygga om cikulationsplatsen vid väg 11 för att lösa problem med köbildning vid rusningstrafik.

Läs mer

Kungörelse – Två timmarsparkering för tunga fordon i Staffanstorp och Hjärup

Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera fordon inom området Staffanstorp och området Hjärup. LTF nr: 1230 2016-0001 och LTF nr: 1230 2016-0002

Läs mer

Kungörelse – Ny gräns för tättbebyggt område i Hjärup

Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område i Hjärup. LTF nr: 1230 2016-0003

Läs mer

Svensk vårdintroduktion

Vårdintroduktion för dig med godkänt betyg i SFI C. Den 8 juni klockan 13.30 är det informationsmöte på Komvux i Burlöv.

Läs mer