Kungörelse – Ny gräns för tättbebyggt område i Hjärup

Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område i Hjärup. LTF nr: 1230 2016-0003

Den 2 mars 2016 har Miljö och samhällsbyggnadsnämnden med stöd av 10 kapitlet 1 § andra stycket 3 och 10 kapitlet 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) beslutat att det område i Hjärup som anges i kartan ska vara tättbebyggt område.

Föreskrifterna träder i kraft den 9 maj 2016 då Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter LTF nr 1230 2010-0095 från den 13 maj 2010 upphör att gälla.

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden

Kungörelsen publiceras även i Staffanstorps Aktuellt med utdelningsdag 2-3 juni 2016.