Trafikverket bygger om cirkulationsplatsen vid väg 11

Trafikverket kommer att bygga om cikulationsplatsen vid väg 11 för att lösa problem med köbildning vid rusningstrafik.

Anläggningsarbetet kommer att utföras från juni till september 2016. Följ Trafikverkets väganvisningar under arbetets gång eller välj annan väg om möjligt.

Mer information med uppdateringar om arbetet hittar du på Trafikverkets webbsida. Läs mer här >>