Våga prata om minnesproblem

Ramslök i Sockerbruksparken. Foto: Lisbeth Svensson

Hösten 2016 startar Minnenas cirkel i Staffanstorp. Cirkeln riktar sig till personer som upplever att de har minnesproblem samt till personer som befinner sig tidigt i sin demenssjukdom.

Under cirkelns gång ges möjlighet att träffa andra i liknande situation, för hjälp och stöd i vardagen.

Cirkeln kommer att pågå under cirka ett halvt till ett år och innehåller olika teman, till exempel information om olika minneshjälpmedel och olika träningsformer.

Under seniorveckan finns cirkelledarna tillgängliga på Medelpunkten vid olika tillfällen för frågor och möjlighet att anmäla sig.

Vill du veta mer?

Den som vill veta mera redan nu kan kontakta Susanne Bresby, silviasjuksköterska, på 046-25 12 09, susanne.bresby@staffanstorp.se eller äldrepedagog Katarina Sandberg, 046-287 17 98, katarina.sandberg@staffanstorp.se.