Barnen fick bygga en helt ny stad

– Vi har lärt oss att man måste ha byggnadslov och att skattepengarna går till kommunerna, sjukhus, polis och brandmän.

Det finns ingen tvekan i det nyväckta samhällsengagemanget hos de entusiastiska barnen när vi frågar vad de fått lära sig hittills i projektet. Men först skojar de med oss:

– Vi har fått lära oss om det hårda livet som kommer efter det normala livet som barn, fnittrar Lina, Mateo och Zigge.

Men med litet mer allvar tillägger de: – Vi har lärt oss om hur man ska göra när man ska bygga, att man måste ha byggnadslov och att man ska ha lön. Och så måste man kunna förhandla. Vi har fått köpa mark och våningar och bygga en riktig stad i lego som har allt viktigt som en stad ska ha. Partybutik, brandkår, sjukhus, polis, mataffär, skola, restaurang och hotell.

Treårigt projekt

Under tre år pågår ett stort utvecklingsprojekt på fritidshemmen på samtliga skolor i Staffanstorps kommun, som kommunfullmäktige beslutat om i sina mål för 2015-2018.

Projektet ska höja kvaliteten och likvärdigheten, komplettera skolan, förverkliga värdegrunderna och bidra till att eleverna når sina kunskapsmål. Varje barns erfarenhet, behov och intresse ska tas tillvara.

Som en del i projektet har 15 barn från årskurs tre och fem på fritidshemmet på Tottarps skola byggt en hel stad i lego. Staden heter Legotorp.

Även en rad andra lärande och utvecklande aktiviteter ingår i utvecklingsprojektet i Tottarp. Barnen i F-2 har skapat en odlingslott i trädgården och på försök odlat tomater, krasse, pumpor. De unga växtodlarna har även fått prova på att odla inomhus under vintern.

Allt som behövs

Anledningen till att de femton i åk 3-5 barnen byggt just en stad i lego förklarar fritidspedagog Erik Permlid så här: – De gillar att bygga med lego och jag ville skapa en aktivitet som har med lärandet att göra och där det gick att koppla till kunskapskrav och mål samtidigt som eleverna fick känna att de faktiskt har användning för det de lär sig.

– Det står i läroplanen att eleverna ska få bekanta sig med entreprenöriellt lärande och företagsverksamhet. Samtidigt kunde vi få in samhällsvetenskap och matematik i projektet och det har vi tagit fasta på.

– Här finns allt som behövs i en stad. Vi har jobbat med procent, räknat på kostnader och betalningar, betalt skatt och även haft tekniska problem att lösa. Det är jättemånga ämnen som kommer med i ett sådant här projekt, säger Erik Permlid.

Före sommarlovet ska Legotorp rivas. Men varför riva, går det inte att spara staden, undrar vi?
Barnen har en utmärkt förklaring till detta:

– Det byggs en gruva under staden precis som i Kiruna, så vi måste flytta staden, konstaterar de.

Lärande fritid

Fritidshemmens uppgift är att i samspel med skolan erbjuda eleverna stimulerande undervisning, utveckling och meningsfull fritid. Undervisningen på fritidshemmen ska bidra till att utveckla elevernas intresse och kunskap om natur, teknik och samhälle samt ge eleverna möjlighet att använda matematik för att beskriva omvärlden och lösa vardagliga problem.

Under året som gått har en projektgrupp från fritidshemmen mötts en gång i månaden för att kartlägga styrkor och utvecklingsbehov och en projektplan har tagits fram för de kommande två åren.

För att nå målet är en viktig förutsättning att undervisningen bedrivs av utbildad personal. Barn och utbildningsnämnden har satt som mål att minst 75 procent av fritidshemmens personal ska bestå av pedagoger med utbildning och behörighet att undervisa på fritidshemmen 2018.

Nya drömyrken

Att projektet hittills varit lyckat råder det ingen tvekan om: – Vi har haft jättekul och så har vi fått fika mycket, säger barnen.

Några av barnen har även hittat nya drömyrken: – Jag ska bli byggare som min far. – Jag ska bli typ kirurg.

Projektet fortsätter i höst och fritidspedagog Erik Permlid antyder att det kanske kan bli fråga om nya legobyggen. Men först ska vårens projekt avslutas och alla deltagarna få diplom.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt