Möt Uppåkraskolans rektor

Ulrika Narling, rektor för Uppåkraskolan i Hjärup: ”Närheten till utgrävningarna är spännande!”

Hur känns det att få vara med och starta en helt nybyggd skola, Uppåkraskolans rektor Ulrika Narling?

– Spännande, litet som att få lov att starta på blankt papper. Vi får möjlighet att forma traditioner, arbetssätt, sätta ramarna tillsammans för en helt ny skola där både barn och föräldrar ska trivas och känna stolthet. Ingenting sitter i väggarna, vi är inte fast i gamla hjulspår, vi kan tänka helt nytt.

Vad är speciellt med Uppåkraskolan jämfört med andra skolor?

– Själva skolbyggnaden är gedigen och smart. Detta är en F-6 skola där kommunen verkligen satsat. Här finns alla specialsalar som behövs, en stor idrottshall och en väldigt fin utemiljö. Jag tycker om tanken att det ska bli en skola som även är till för Hjärupsborna och Staffanstorpsinvånarna som exempelvis kan hyra idrottshallen, hemkunskapssalen, musiksalen. Föreningslivet i Hjärup får tillgång till en riktigt bra idrottshall med plats för 300 sittande åskådare på läktarna i en fullskalig hall där det kan spelas till exempel elithandboll.

Som rektor blir du chef för ett stort antal anställda och ansvarig för 280 elever i tolv klasser från F till 6…

– Skolan är förberedd för att växa tillsammans med Hjärup och kan ta emot upp till 520 barn. Man räknar med stor inflyttning. Så det blir en mjukstart med 280 elever och det känns bra och positivt. Personalen består av cirka 35 personer. De allra flesta flyttar med från Hjärups skola men vi har en pågående rekrytering av ytterligare sju som ska nyanställas.

Hur ser förväntningarna ut?

– Det känns så bra med personalen och deras inställning, positiva, nyfikna och laddade inför det nya. Alla som ska börja på Uppåkraskolan, både personal och elever, är riktigt taggade och väl förberedda. Rektor Krister Åkesson på Hjärups skola har gjort ett väldigt klokt förarbete. Alla som flyttar med har själva valt detta och bara hela arbetslag och klasser flyttar.

Finns det något spännande och nytänkande som du vill lyfta fram?

– Vi är en del av den historiska platsen Uppåkra både i placering och namn. Med det läge vi har så har vi förstås pratat med ansvariga för Uppåkra arkeologiska center och ser fram emot ett samarbete som kan leda till att vi väcker ett tidigt intresse för till exempel historia och arkeologi hos våra barn. Det ska bli riktigt spännande!

Berätta litet om dig själv, vad har du för bakgrund?

– Jag är inbiten Eslövsbo på alla sätt men har varit iväg och pluggat på olika orter. Jag är utbildad gymnasielärare i biologi och naturkunskap, men gick direkt till högstadiet. Jag var först lärare i tio år, hade därefter tjänst som biträdande rektor innan jag blev rektor för en helt nystartad högstadieskola, Källebergsskolan.

Vad fick dig att söka dig till Uppåkraskolan i Staffanstorps kommun?

– Jag hade aldrig jobbat i en annan kommun än Eslöv i mitt yrkesliv och jag har hört så mycket gott om Staffanstorps kommun. Hjärup som ort kändes spännande, en helt ny skola igen och dessutom en F-6 skola. Högstadiebarn är en spännande ålder men jag vill gärna lära känna barnets hela väg genom skolan och därför sökte jag mig aktivt mot en F-6 skola.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt