Följ den politiska debatten

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde direkt via webben, den 13 juni, kl. 9. Vid sammanträdet kommer bland annat årsredovisning 2015 att behandlas.

Allmänheten hälsas välkommen att närvara vid kommunfullmäktiges sammanträde i Rådhuset, sammanträdeslokal Bjällerup.

Läs dagordningen>>>

Du kan se kommunfullmäktiges sammanträde även på läsplattor och i smartmobiler. Du kan också följa kommunfullmäktiges sammanträde i efterhand, den 14 juni när webbsändningen är redigerad.

Länk till webbsändningen>>>

Öppet Medborgarcafé i Rådhuset

Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att under en period hålla öppet Medborgarcafé i Rådhuset från klockan 9 och under tiden som fullmäktigesammanträdena pågår. Där visas sammanträdet via webb-sändningen, där kan du fika och träffa politiker, några av ersättarna i fullmäktige kommer att följa mötet från caféet för att samtidigt kunna svara på frågor eller ta emot synpunkter från besökarna. Gratis fika serveras utanför fullmäktiges sammanträdeslokal.

FAKTA

Kommunfullmäktige beslutar i alla stora och övergripande frågor som rör kommunen och oss som bor här. Till fullmäktiges uppgifter hör bland annat att dra upp mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och besluta om kommunens organisation. Att fatta beslut till exempel om vad vi ska betala i kommunalskatt, var det ska byggas nya bostäder och hur mycket barnomsorgen ska kosta. Kommunfullmäktige beslutar också om kommunens budget och fördelar pengar mellan de olika nämnderna och verksamheterna. Som kommunmedborgare har du rätt att vara med och lyssna på fullmäktiges möten. De sammanträder i Rådhuset.

 

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

3 kommentarer till Följ den politiska debatten

 1. Jag är mycket intresserad av att läsa protokollet från detta mötet. När finns det på plats och hur hittar jag det?

  1. Hej Eva!

   Kommunfullmäktiges protokoll från den 13 juni kommer att justeras den 17 juni.
   När justeringen är utförd kan ni hitta protokollet här>>>

   Vänligen
   Bianca Mogren
   Staffanstorps kommun

   1. Tack. Men jag såg eländet på web-sändningen.
    Tycker att Norra skolan skulle beslutas av folket istället för politiker som inte lyssnar på folket och inte upplever till ”Staffanstorp – Framtidens kommun” eftersom man inte gör vad som är bäst för våra barn, Sveriges och Staffanstorps framtid