Nu stiger våra skolor åter på rankingen

Skolorna i Staffanstorp stiger åter på rankinglistorna. I senaste undersökningen redovisas en kraftig ökning för Staffanstorps skolor till plats 96 jämfört med plats 191 i förra mätningen.

– Vi har haft bra siffror under många år, med undantag för en tillfällig nedgång 2014, säger Nino Vidovic (M), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden (BUN) i Staffanstorps kommun.

– Detta är väldigt glädjande, men inte överraskande. Vi har en god trend i våra skolor och det sker ett väldigt gott arbete inom skolan i vår kommun.

Det är Sveriges kommuner och landsting (SKL) som varje vår redovisar de senaste jämförelsesiffrorna över kvaliteten inom landets skolkommuner. Efter ett tillfälligt svagt 2014 pekar den totala rankingsiffran i SKL:s Öppna jämförelser uppåt igen.

Över genomsnittet

Skolorna i Staffanstorps kommun är på väg tillbaka till tidigare nivåer och ligger åter klart över riksgenomsnittet. Inklusive friskolorna ligger Staffanstorps kommun på plats 96. Om endast de kommunala skolorna räknas hamnar kommunen ännu högre, på plats 72.

– En analysgrupp inom kommunen genomlyser regelbundet skolresultaten. Det finns förklaringar till den tillfälliga nedgången 2014 som vi tidigare redovisat. Ser vi mer i detalj på den kraftiga uppgången i den senaste rankingen så visar den tydligt att förbättringen beror på att våra elever 2015 helt enkelt uppvisar bättre skolresultat än året före, säger Nino.

– Förbättringar har skett på en rad olika nivåer jämfört med förra rankingen.

Pilotprojekt

– Ska vi ta ut några detaljer så har vi stigit i både meritvärde och behörighet. Vi ligger exempelvis på plats 24 i landet gällande meritvärde i årskurs 9 vilket är en väldigt bra siffra.

– En annan mycket positiv detalj är att betygspoängen i matematik för årskurs 9 har stigit kraftigt, och Staffanstorp har klättrat från plats 200 i landet till 48.

Matematik är ett viktigt och prioriterat område. För att säkerställa ett långsiktigt bra arbete med matematik och goda resultat även framöver har Staffanstorp som en av endast tio utvalda kommuner deltagit i SKL’s pilotprojekt Leda för resultat.

– Framtiden är inte utan utmaningar, men de förbättrade betygen är ett tydligt bevis för att mycket gott arbete utförs i våra verksamheter.

– Vi studsar uppåt igen på rankingen och vi har fått indikationer på att även årets siffror för 2016 kommer att se bra ut, säger Nino Vidovic.

skl.se/oppnajamforelser kan du läsa mer!

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt