Staffanstorp åttonde bäst i landet på klimatanpassning

Höjeå Foto: Anita Wallin

I den årliga undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet kom Staffanstorp på åttonde plats. Vårt långsiktiga arbete med klimatanpassningsåtgärder, främst vad avser våra åar och vattendrag, har gett resultat.

Kommunerna spelar en viktig roll för att klimatanpassa Sverige då vi har ett stort ansvar för att genomföra konkreta åtgärder och implementera klimatanpassningsarbetet.

Resultaten från undersökningen har legat till grund för en jämförelse och rankning av kommunernas arbete. Syftet är att undersöka hur långt kommunerna har kommit i sitt anpassningsarbete och uppmärksamma goda exempel.

Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet.

Klimatanpassning 2016 – så långt har Sveriges kommuner kommit.