Uppåkra allt större som besöksmål

Efter succéåret 2015 förbereder sig nu Uppåkra Arkeologiska Center för en ny sommar med många besökare. Det blir i stort sett dagliga visningar, familjelördagar och arkeologiskola för barn.

Staffanstorps kommuns främsta upplevelsemål Uppåkra blir allt mer attraktivt i omvärlden med ett växande antal besökare från både när och fjärran.

Förra årets besöktes det arkeologiska centret av cirka 11 000 besökare jämfört med två år tidigare, 2013, då besöksantalet var 3 200 personer.

– Det är en mycket stor ökning som vi är mycket glada över, säger vetenskapspedagog Ulrika Randver och verkställande ledamoten Karin Nilsson.

Verktyg för barn och vuxna

Tack vare EU-medel från Leader Lundaland har Uppåkra kunnat investera i en utveckling av både verksamhet och digital kunskapsförmedling som delvis inneburit ett nytt målgruppsfokus.

– Uppåkra har länge erbjudit ett strukturerat pedagogiskt innehåll av hög kvalitet, men de senaste två åren har vi i högre grad blivit en kulturinstitution sedan vi började arbeta mer med barn och skolbarn, säger Karin Nilsson.

Genom det pedagogiska programmet Tidsdetektiven får barnen lösa arkeologiska gåtor och arbeta med källkritik. Genom appen Tidsmaskinen, en virtuell besöksguide, kan olika rundturer laddas ner som betyder att det går att promenera omkring i Uppåkra och lyssna på vad som hänt även när det är stängt.

– Det går att kostnadsfritt ta del av Uppåkra idag, även när vi har stängt. Verksamheten är inte längre säsongbetonad utan pågår året runt med visningar alla årstider. På vinterhalvåret är vi även ute och besöker skolor, vilket är väldigt viktigt för verksamheten. Det är de pusselbitarna som gjort att vi ökat

 

Från rör ej till rör gärna

I sommar bygger Uppåkra ut sin visningsverksamhet ytterligare med guidade dagliga visningar två gånger per dag onsdag till söndag varje vecka samt visningar på engelska varje torsdag. Även visningar på tyska kan ges, efter föranmälan på Turistbyrån i Lund.

Till detta kommer familjelördagar varannan lördag med arkeologiskola.

– Nytt för i år är att vi går från ett rör ej-koncept till ett rör gärna-koncept, säger Ulrika Randver och Karin Nilsson. Vi märkte under arkeologiskolan i fjor att både barn och föräldrar vill prova att gräva och lära sig om arkeologi.

– Vi har i år preparerat fyra grävlådor där vi gömt spännande saker. Vi har ett antal replikor och 3D-printade kopior från järnåldern som vi gräver ner i trälådor där både barn och föräldrar får gräva. – I arkeologiskolan får deltagarna känna på alla delar i processen, gräva, dokumentera, skriva ner vad man hittat och var, samt rita av fyndet.

– Vi brukar samla upp barnen efter utgrävningen och prata om fynden och hur vi gör för att identifiera sakerna.

 

Nya grävningar

Sista söndagen i augusti är det som vanligt Uppåkradagen med föredrag, visningar och arkeologiskola. Studenter från universitetet fortsätter i höst de grävningar väster om kyrkan där de förra året fann både bakugnar och gamla vägsträckningar.

– I höst ska Lunds universitet även medverka i förmedlandet av allt som sker i utgrävningar-na från dag till dag vilket ger oss en större publik och en mer spännande arkeologisk process, säger Karin Nilsson och Ulrika Randver.

Ytterligare en sak som Ulrika och Karin vill puffa för är vandringsleden Kunskapsstråket från Uppåkra, via Domkyrkan i Lund till ESS.

– Man kan vandra 2 000 år på fyra timmar och hela tiden få en spännande GPS-styrd guidning för smartphones under hela vandringen genom appen Tidsmaskinen. Vandringsstråket ingår i Eurorando, ett stort vandringsprojekt som kommer att locka 5 000 till 6 000 vandrare hit till Skåne från hela världen i höst.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt