Inbrotten minskar i Staffanstorps kommun

Skylt om märkDNA vid infart till Hjärup. Foto: Ivar Sjögren

Inbrottsstatistiken har sjunkit rejält sedan projektet med märkDNA startades i Staffanstorps kommun i höstas.

– Vi vill tipsa alla Staffanstorpsbor som inte redan skaffat märkDNA att göra detta medan projektet pågår och helst före semestern. Märk allt värdefullt som tas med i husvagnen eller bilen och som lämnas kvar hemma.

Syftet med MärkDNA-projektet är att minska inbrott och inbrottsförsök i Staffanstorps kommun.

– Vi ser redan en tydlig nedåtgående trend för bostadsinbrott, säger kommunpolis Christer Stålhandske och analysstrateg Patrik Runesson på Staffanstorps kommun.

– I slutet av förra året minskade bostadsinbrott och inbrottsförsök med 13 procent och i år har minskningen fortsatt upp till 43 procent jämfört med förra året. Bilinbrotten har sjunkit med hela 52 procent.

Skapa trygghet

Alla hushåll i Staffanstorps kommun, som första kommun i landet, erbjuds att till subventionerat pris märka sin värdefulla egendom med en egen unik och spårbar vätska som gör det lätt att identifiera och återföra stöldgods.
Ett märkDNA-kit räcker till märkning av ungefär 500 saker med en egen unik DNA-vätska.

– Märk allt du äger som har ett värde och även till exempel allt i din bil som är värdefullt som kanske ratten och fälgarna, säger Christer Stålhandske.
Tydliga skyltar vid många infarter i kommunen berättar att här tillämpas märkDNA. Alla anslutna hushåll får klisterlappar att sätta på dörrar och fönster.

Glöm inte registrera

– Vi har avgett ett medborgarlöfte till kommuninvånarna att arbeta för att förebygga brott och skapa trygghet, säger Christer Stålhandske.

– Målet är att få tjuven att inse att det inte är någon idé att gå in. Det som är viktigast är att skapa trygghet i hemmen, förebygga brott och stävja rädslan att utsättas för brott. Det är vår viktigaste uppgift, säger Patrik.

Projektledarna vet inte exakt hur många som skaffat märkDNA men uppskattningen är närmare 2 000 hushåll.

– Målet är 3 000 av våra totalt 8 500 hushåll före september. Utrustningen säljs av tre godkända leverantörer. Vi uppmanar alla som köpt att även aktivt registrera sitt inköp i leverantörens databas. Utan registrering har polisen ingen möjlighet att koppla ihop stöldgods som anträffas både hemma och utomlands med ägaren.

 

Enkätfrågor

En första utvärdering görs just nu med en enkät som sänts till ett slumpmässigt utvalt antal medborgare. Svaren utvärderas av Stockholms Universitets kriminologiska institution på uppdrag av BRÅ (Brottsförebyggande rådet).

– Det är viktig för vårt brottsförebyggande arbete att så många som möjligt skickar in sina svar, vädjar Christer Stålhandske.

Alla som ännu inte skaffat märkDNA kan hitta anvisning och länkar på kommunens webbplats, staffanstorp.se/markDNA

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt