Samråd för ändring av detaljplan för Brågarp, Kometen

Ändring av detaljplan för Brågarp 6:159, Kometen – östra delen har nu skickats ut på samråd.

Läs mer

Samråd för ändring av detaljplan i Hemmestorps Industriområde

Ändring av detaljplan för Hemmestorp 3:15 m fl, Hemmestorps industriområde har nu skickats ut på samråd.

Läs mer

Fler planerade utbildningar inom Yrkes sfi till hösten

Utbudet av yrkesutbildningar i kombination med Sfi blir fler till hösten 2016.

Läs mer