Samråd för ändring av detaljplan för Brågarp, Kometen

Ändring av detaljplan för Brågarp 6:159, Kometen – östra delen har nu skickats ut på samråd.

Läs mer här