Samråd för ändring av detaljplan i Hemmestorps Industriområde

Ändring av detaljplan för Hemmestorp 3:15 m fl, Hemmestorps industriområde har nu skickats ut på samråd.

Läs mer här