Samråd för ändring av detaljplan i Hemmestorps Industriområde

Ändring av detaljplan för Hemmestorp 3:15 m fl, Hemmestorps industriområde har nu skickats ut på samråd.

Läs mer här

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.