Logistiktomtens snabba utbyggnadstakt

Logistiktomten. Foto: Carin Nilsson

Efter en hektisk vår med många avtalsförslag och förhandlingar undertecknades köpeavtalet för Logistiktomten av Verdion den 9 juni. Betalning skedde endast någon minut efter avtalets undertecknande, vilket innebar att marken kunde tillträdas direkt.

Redan tidigt på måndagsmorgonen den 13 juni var entreprenören Dansk Hal på plats med schaktmaskiner, grävskopor, byggplatshund med mera. Därefter har det skett en snabb förändring av hela området. Från att ha sett ut som ett jordbrukslandskap till att i dagsläget se ut som ett månlandskap.

Ett stort antal maskiner av varierande slag flyttar och omfördelar jordmassor och gräver gropar. Det arbetas på alla delar av fastigheten. På håll ser det nästan ut som ett myller av leksaksredskap utspridda över ett stort golv. Inom ett år ska det dock finnas en färdig lagerbyggnad att ta i bruk.

Att Staffanstorps kommun har lyckats få hit en så stor etablering hoppas vi ger ringar på vattnet och fler vill etablera sig hos oss.

Tomten innan försäljning. Foto: Carin Nilsson

Arbetet har börjat. Foto: Carin Nilsson

Jordmassor förflyttas. Foto: Carin Nilsson