Logistiktomtens snabba utbyggnadstakt

Logistiktomten. Foto: Carin Nilsson

Efter en hektisk vår med många avtalsförslag och förhandlingar undertecknades köpeavtalet för Logistiktomten av Verdion den 9 juni. Betalning skedde endast någon minut efter avtalets undertecknande, vilket innebar att marken kunde tillträdas direkt.

Redan tidigt på måndagsmorgonen den 13 juni var entreprenören Dansk Hal på plats med schaktmaskiner, grävskopor, byggplatshund med mera. Därefter har det skett en snabb förändring av hela området. Från att ha sett ut som ett jordbrukslandskap till att i dagsläget se ut som ett månlandskap.

Ett stort antal maskiner av varierande slag flyttar och omfördelar jordmassor och gräver gropar. Det arbetas på alla delar av fastigheten. På håll ser det nästan ut som ett myller av leksaksredskap utspridda över ett stort golv. Inom ett år ska det dock finnas en färdig lagerbyggnad att ta i bruk.

Att Staffanstorps kommun har lyckats få hit en så stor etablering hoppas vi ger ringar på vattnet och fler vill etablera sig hos oss.

Tomten innan försäljning. Foto: Carin Nilsson

Arbetet har börjat. Foto: Carin Nilsson

Jordmassor förflyttas. Foto: Carin Nilsson

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »