Förskolepersonal lär av varandra

Inför läsårsstarten samlas kommunens alla förskolor på en inspirationsdag, för att inspireras och lära av varandra i den nybyggda Uppåkraskolan måndagen den 15 augusti. 

På nya Uppåkraskolan i Hjärup träffas alla Staffanstorps kommuns förskolepedagoger från både kommunala och fristående verksamheter för att starta upp det nya läsåret.

Pedagogerna kommer att dela med sig av sina kunskaper, erfarenheter och funderingar. Det börjar klockan 11.45 med mingel och drop in. 12.30 kör programmet igång där utbildningschef Stina Hansson hälsar välkommen. Sedan startar föreläsningar från några förskolor och mellan klockan 14.30 -16 besöker de varandras utställningar från verksamheterna. Exempel på utställningar är Måltidspedagogik, Rymdprojekt, Naturyoga och Skapande relationer – ett prickigt projekt.

Kontakt Eva Mellberg, 046-25 13 10