Högsta invånarantalet någonsin i Staffanstorp

Staffanstorps kommun ökade sin befolkning kraftigt under juni månad 2016 med 98 personer till 23 273 invånare. Vid årets början fanns 23 119 invånare. Juni månads ökning är den största månadsvisa ökningen under de senaste fem åren.

Förändringarna i juni består av ett litet födelseöverskott samt ett jämförelsevis stort invandringsunderskott men framförallt ett stort inrikes flyttningsöverskott, totalt +98 personer.

Befolkningen i Staffanstorps kommun var vid årsskiftet 2015-2016: 23 119 personer.

Vid juni månads utgång 2016 är befolkningen totalt 23 273 personer, + 154 personer (jan-juni 2015: +52 personer). Hittills i år (juni 2016) redovisas ett födelseöverskott på sammanlagt 41 personer (juni 2015: + 43 personer), ett invandringsöverskott på 27 personer (juni 2015: + 15 personer) och ett inrikes flyttningsöverskott på 88 personer (juni 2015: -13 personer).

Från januari till juni 2016 (sex månader) har befolkningen ökat med 154 personer, en ökning med 0,67 procent. Under helåret 2015 ökade kommunens befolkning med 125 personer eller 0,54 %.

Text: Bo Gertsson