Följ den politiska debatten

KF 2015-04-27

Du kan följa kommunfullmäktiges extrainsatta sammanträde direkt via webben, den 22 augusti, kl. 18. Vid sammanträdet kommer bland annat lämnas information gällande förutsättningar för budget 2017.

Allmänheten hälsas välkommen att närvara vid kommunfullmäktiges sammanträde i Rådhuset, sammanträdeslokal Bjällerup.

Läs dagordningen >>>

Du kan se kommunfullmäktiges sammanträde även på läsplattor och i smartmobiler. Du kan också följa kommunfullmäktiges sammanträde i efterhand, den 23 augusti när webbsändningen är redigerad.

Länk till webbsändningen >>>

Öppet Medborgarcafé i Rådhuset

Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att under en period hålla öppet Medborgarcafé i Rådhuset från kl. 18 och under tiden som fullmäktigesammanträdena pågår. Där visas sammanträdet via webb-sändningen, där kan du fika och träffa politiker, några av ersättarna i fullmäktige kommer att följa mötet från caféet för att samtidigt kunna svara på frågor eller ta emot synpunkter från besökarna. Gratis fika serveras utanför fullmäktiges sammanträdeslokal.

FAKTA

Kommunfullmäktige beslutar i alla stora och övergripande frågor som rör kommunen och oss som bor här. Till fullmäktiges uppgifter hör bland annat att dra upp mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och besluta om kommunens organisation. Att fatta beslut till exempel om vad vi ska betala i kommunalskatt, var det ska byggas nya bostäder och hur mycket barnomsorgen ska kosta. Kommunfullmäktige beslutar också om kommunens budget och fördelar pengar mellan de olika nämnderna och verksamheterna. Som kommunmedborgare har du rätt att vara med och lyssna på fullmäktiges möten. De sammanträder i Rådhuset.

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.