Avstängning Lommavägen Hjärup

Delar av Lommavägen i Hjärup kommer stängas av under perioden den 26 september till den 4 november. Kommunen ska genom NCC utföra arbete på VA-ledningar samt anlägga en ny rondell. 

Arbetet är ett led i utbyggnaden av det nya bostadsområdet Åkerslundshusen, mer om detta projekt kan du läsa här.

Avstängningen innebär att Lommavägen stängs av mellan Hjärupsvägen och Klockaregårdsvägen. Trafik kommer kunna ske längs Hjärupsvägen samt Klockaregårdsvägen, ut mot Lommavägen. Följ orange väganvisning under arbetets gång eller välj om möjligt annan väg.

Gående och cyklister leds om via tillfällig gång-/cykelbana runt arbetsområdet. Cyklister rekommenderas att leda cykeln.

För eventuella frågor kontakta kommunens projektledare Stefan Lundström via Medborgarkontoret.

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

8 kommentarer till Avstängning Lommavägen Hjärup

 1. Trafikanterna ombeds om möjligt att välja annan väg. Resultatet har blivit att många bilar nu kör omkring på gångvägarna. T.ex. vid Lapptäckets förskola i förlängningen av Åttevägen. Dessutom kör många bilar fort på Åttegränd som är ytterst smal.
  Orskaken är väl bl.a. att skyltningen är dålig. Alla ska inte till Hjärupsgården. Många frågar efter vägen till Vårdcentralen och Hjärups skola när de står vid en bom och inte kommer vidare.

  1. Jag satt hemma och arbetade i tisdags och det var flertalet bilar som körde, tämligen fort, på cykelvägen förbi lapptäckets förskola. (från/till Åttevägen)
   Inte bara kommunens/markteknik bilar, som brukar köra den vägen då och då, utan även privata bilar. Ett par bilhinder borde genast sättas upp på cykelbanan.

   1. Problematik med trafik längs gång-/cykelvägar är ett polisärende. Kommunen uppmanar samtliga trafikanter att följa gällande trafikregler och lag.
    Med vänlig hälsning
    Fredrika Klevborn
    Exploateringsingenjör

    1. Jo det är väl klart att ni uppmanar alla att följa gällande lag, hur skulle det se ut annars? Men ni har medel att försvåra för de som ändå är villiga att bryta mot lagen genom att sätta upp hinder.
     Två betongklumpar så är det löst. Kan inte ta er mer än en timme att säkra cykelbanan och barnens närmiljö.

     Att anmäla att en bil kör på cykelbanan till polisen – tror du att de skulle kunna vara på plats och haffa bilen inom de 30 sekunder det tar att köra sträckan?

     1. Hej Markus

      Vi kommer att be polisen göra en extra koll av den aktuella sträckan, företrädelsevis under morgon och/eller eftermiddag.
      Att sätta ut betong-grisar är inte lämpligt med hänsyn till tillgängligheten för bl.a. permobiler, dubbelbarnvagnar samt eventuella blåljusfordon.

      Det finns också en risk att man kan krocka med betong-grisarna vid framförallt dåliga ljusförhållanden vilket kan innebära större skada än nytta.

      Med vänlig hälsning
      Fredrika Klevborn

      1. Hej

       Det förekommer faktiskt trafik på gångbanorna hela dagarna och tror du verkligen polisen skulle prioritera en kontroll och om ja vad skulle det ge. Trafiken pågår hela hela dagen. Gångvägen mellan Åttevägen och Lapptäckets kan lugnt stängas av för det finns annan väg för ambulans osv. Du bör kanske titta ute på plats. Att ha bilar körande runt det totalskymda hörnet vid Lapptäcket är en stor fara för barn, fotgängares och cyklisters liv. Men det tycks kommunen inte bry sig om.
       Bilar är ca 1,4 – 1,6 m breda barnvagnar och permobiler betydligt smalare så ditt resonemang haltar verkligen.

 2. Den tillfälliga vägen över gräsmattan i korsningen Klockargårdsvägen-Lommavägen har mycket dålig sikt vid den tvära svängen vid buskpartiet mitt på gräsmattan. Kan ni sätta upp speglar för att underlätta?

  1. Hej
   Under den begränsade tid som trafiken leds om via tillfällig väg uppmanas trafikanter att ta det försiktigt och visa hänsyn till sina medtrafikanter. En kontroll har gjorts tillsammans med arbetsledare på plats och bedömning gjorts att speglar inte behövs i nuläget.
   Med vänlig hälsning
   Fredrika Klevborn
   Exploateringsingenjör


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »