Avstängning Lommavägen Hjärup

Delar av Lommavägen i Hjärup kommer stängas av under perioden den 26 september till den 4 november. Kommunen ska genom NCC utföra arbete på VA-ledningar samt anlägga en ny rondell. 

Arbetet är ett led i utbyggnaden av det nya bostadsområdet Åkerslundshusen, mer om detta projekt kan du läsa här.

Avstängningen innebär att Lommavägen stängs av mellan Hjärupsvägen och Klockaregårdsvägen. Trafik kommer kunna ske längs Hjärupsvägen samt Klockaregårdsvägen, ut mot Lommavägen. Följ orange väganvisning under arbetets gång eller välj om möjligt annan väg.

Gående och cyklister leds om via tillfällig gång-/cykelbana runt arbetsområdet. Cyklister rekommenderas att leda cykeln.

För eventuella frågor kontakta kommunens projektledare Stefan Lundström via Medborgarkontoret.